Mẫu Giấy xác nhận nhận tiền

Luật sư Tư vấn – Gọi 1900.0191


Khi cho vay mượn tiền, bên cạnh hợp đồng vay mượn, khi đưa tiền các bên có thể tự viết giấy xác nhận đã giao nhận tiền để xác định việc đã thực hiện việc cho vay của bên cho vay. Mẫu Giấy xác nhận nhận tiền có thể bao gồm những nội dung cơ bản sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-oOo————-

…….., ngày ……… tháng …… năm ……..

GIẤY XÁC NHẬN GIAO NHẬN TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm …….. tại ………………………………………………………….,

chúng tôi bao gồm:

Bên giao ( Bên A): ………………………………………

Sinh năm: ………..

CMND/CCCD số: ………………………………… cấp ngày: ………………. tại ………………..

và Bên nhận (Bên B): ………………………….

Sinh năm: ………………….

CMND/CCCD số: ……………………………… cấp ngày: ………………….. tại: ………………….

Xác nhận những nội dung sau:

– Bên A giao cho bên B số tiền là: ……………….. đồng ( Bằng chữ: ………………… đồng)

– Bên B đã nhận đủ số tiền nêu trên từ bên A.

– Kể từ thời điểm giao nhận tiền, bên B thực hiện các nghĩa vụ vay tiền với bên A (cụ thể nếu có).

– Các nội dung khác theo thỏa thuận các bên.

Xác nhận này có hiệu lực kể từ thời điểm bên cuối cùng ký/điểm chỉ vào xác nhận và được lập thành 2 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Bên giao Bên nhận

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com