Những điều nhà đầu tư nước ngoài cần biết khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế vào Việt Nam

Để đảm bảo để cho hoạt động đầu tư hợp pháp và hiệu quả khi đầu tư vào Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài cần chú ý:

Thủ tục xin quyết định chủ chương đầu tư:

Theo quy định tại điều 30,31,32 Luật đầu tư 2014 quy định:

Điều 30. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật về đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

 1. Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:
 2. a) Nhà máy điện hạt nhân;
 3. b) Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên;
 4. Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên;
 5. Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;
 6. Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

Điều 31. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 của Luật này, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

 1. Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau:
 2. a) Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;
 3. b) Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không;
 4. c) Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;
 5. d) Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí;

đ) Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino;

 1. e) Sản xuất thuốc lá điếu;
 2. g) Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế;
 3. h) Xây dựng và kinh doanh sân gôn;
 4. Dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên;
 5. Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài;
 6. Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Điều 32. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

 1. Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:
 2. a) Dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
 3. b) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
 4. Dự án đầu tư quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Như vây, khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư thuộc các trường hợp nêu trên thì phải tiến hành thủ tục xin quyết định chủ chương đầu tư

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư

Các trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư khi đầu vào Việt Nam.

+Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

+Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

Khoản 1 điều 23 luật đầu tư 2014 quy định: “1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;
 2. b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;
 3. c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51 % vốn điều lệ trở lên.

          Thành lập tổ chức kinh tế:

Sauk hi tiến hành thủ xin cấp chủ trương đầu tư và xin cấp giấy chứng nhận đăng kí đầu tư nhà đầu tư tiến hành thành lập doanh nghiệp. Tùy thuộc vào nguồn gốc loại vốn mà mà nhà đầu tư lựa chọn hình thức doanh nghiệp cho phù hợp trình tự thủ tục tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.

Ngành nghề kinh doanh

          Nếu như ngành nghề kinh doanh thuộc diện ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật thì phải đáp ứng những điều riêng của từng ngành nghề mà pháp luật quy đinh mà khi  nhà đầu tư tiến hành đầu tư phải đáp ưng

Đảm bảo bảo, hỗ trợ và ưu đãi đầu tự

          + Những đảm bảo khi đầu tư:  

Bảo đảm quyền sở hữu tài sản

Bảo đảm hoạt động đầu tư kinh doanh

Bảo đảm chuyển tài sản của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài

Bảo lãnh của Chính phủ đối với một số dự án quan trọng

Hỗ trợ đầu tư: tùy thuộc vào địa bàn của mỗi địa phương mà địa bàn sẽ có những chính sách đầu tư nhất định để thu hút nhà đầu tư

Ưu đâi đầu tư:

          Đối tượng được hưởng ưu đãi:

Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư:

a) Hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; hoạt động nghiên cứu và phát triển;

 1. b) Sản xuất vật liệu mới, năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sản xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên, sản phẩm tiết kiệm năng lượng;
 2. c) Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô; đóng tàu;
 3. d) Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, da giày và các sản phẩm quy định tại điểm c khoản này;

đ) Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm, nội dung số;

 1. e) Nuôi trồng, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản; trồng và bảo vệ rừng; làm muối; khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học;
 2. g) Thu gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải;
 3. h) Đầu tư phát triển và vận hành, quản lý công trình kết cấu hạ tầng; phát triển vận tải hành khách công cộng tại các đô thị;
 4. i) Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp;
 5. k) Khám bệnh, chữa bệnh; sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc chủ yếu, thuốc thiết yếu, thuốc phòng, chống bệnh xã hội, vắc xin, sinh phẩm y tế, thuốc từ dược liệu, thuốc đông y; nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới;
 6. l) Đầu tư cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao cho người khuyết tật hoặc chuyên nghiệp; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;
 7. m) Đầu tư trung tâm lão khoa, tâm thần, điều trị bệnh nhân nhiễm chất độc màu da cam; trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa;
 8. n) Quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô

 Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư :

 1. a) Địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 2. b) Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

           Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư;

Dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên;

Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng. Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về đất đai.

Nhà đầu tư khi đáp điều kiện thì sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật

Hình thức ưu đãi đầu tự: a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp;

 1. b) Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư;
 2. c) Miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Bào viết trích dẫn từ Luật đầu tư 2014 

Bài viết có thể bạn muốn xem thêm:

 • Quy trình thủ tục lập dự án điện mặt trời
 • Trọn bộ thủ tục kinh doanh, các bước giấy phép để mở nhà nghỉ 2019
 • Hướng dẫn chi tiết về Giấy phép hoạt động Điện lực
 • Các ưu đãi về vốn đầu tư, thuế, đất đai đối với dự án điện mặt trời
 • Giá điện của dự án điện mặt trời theo quy định
 • Quy định về Chất lượng điện năng cung cấp
 • Hợp đồng mua bán điện mẫu
 • Định nghĩa và phân loại Dự án điện mặt trời
 • Các bước để khởi kiện và giải quyết tranh chấp hành chính
 • Từng bước chi tiết kê khai thuế điện tử

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com