Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất là văn bản của doanh nghiệp tổ chức bán đấu giá đất thông báo đến những đối tượng có nhu cầu mua theo ủy quyền của chủ đầu tư, của Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Vv: Bán đấu giá đất

Kính gửi: ……………………………………………

Căn cứ vào giấy ủy quyền số…./GUQ-…… ngày….tháng…năm……của Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất về việc ủy quyền tổ chức đấu giá

Công ty TNHH Bán Đấu Giá Tài Sản …………. thông báo tổ chức bán đấu giá vào ngày …/…/… do Ban Quản Lý Dự Án và Phát triển Quỹ đất quận/huyện……. ủy quyền như sau:

– Hình thức đấu giá: …………………

– Phương thức đấu giá: …………………..

– QSDĐ: ………………………

– Giá khởi điểm: ……………..đ. Phí tham gia: ………….. đ

– Thời gian xem tài sản: từ ngày thông báo đến hết …….. ngày …/…./…. tại nơi tài sản tọa lạc

– Thời gian tham khảo, kết thúc nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ….. ngày …/…/…

– Thời gian thanh toán: …………….

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu gía tài sản theo quy định của quy chế. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ trực tiếp Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất quận/huyện………… (Điện thoại:……….) hoặc Công ty TNHH Bán Đấu Giá Tài Sản……….. (Địa chỉ: …………Điện thoại: ……….. Website: ……………)

Nơi nhận:– Như trên

 

-VT; VP

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com