Thông báo bàn giao căn hộ chung cư

Thông báo bàn giao căn hộ chung cư là văn bản của chủ nhà thầu căn hộ chung cư thông báo đến người mua căn hộ về việc đã hoàn thiện căn hộ và yêu cầu người mua đến nhận bàn giao nhà…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo bàn giao căn hộ chung cư

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO BÀN GIAO CĂN HỘ CHUNG CƯ

Vv: Bàn giao căn hộ chung cư

Kính gửi: ……………………………………………

Căn cứ vào hợp đồng, đơn đăng kí nguyện vọng mua căn hộ số ………., chung cư …………. tại……………….. giữa công ty………. và ông/bà…………..

Đến nay, công ty ……….. đã hoàn thành xong khu chung cư ………… để đi vào hoạt động. Bằng thông báo này, công ty………… yêu cầu ông/bà đến nộp hoàn thành tiền mua căn hộ số ………. và nhận bàn giao căn hộ chung cư.

Số tiền là: ………………..

Bằng chữ……………..

Thời gian nộp: …………………..

Hình thức nộp tiền: ………………….

+ Nộp tiền mặt: (địa chỉ nộp tiền; số điện thoại người thu tiền…)

+ Nộp ngân hàng: (tên tài khoản, người hưởng, nội dung nộp…….)

Nơi nhận:– Như trên

 

-VT; VP

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com