Thông báo mất nước sinh hoạt

Thông báo mất nước sinh hoạt là văn bản của tổ chức cung cấp nước sinh hoạt cho các khu dân cư thông báo cho người dân biết về kế hoạch mất nước trên địa bàn. Từ đó, người dân có kế hoạch sinh hoạt phù hợp với thời gian bị cắt nước nói trên…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo mất nước sinh hoạt

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO MẤT NƯỚC SINH HOẠT

Vv: Mất nước sinh hoạt định kì

Kính gửi: …………………………………..

(Có thể là cấp trên trực tiếp của cơ quan cung cấp nước sinh hoạt hoặc người dân sử dụng nước sinh hoạt…)

Căn cứ quyết định số …/QĐ-….ngày….tháng….năm….của Công ty cổ phần nước sạch…………về việc cắt nước định kì nhằm mục đích bảo trì hệ thống

Xí ngiệp nước sạch…………….thông báo tới người dân trong các khu dân cư sau đây lịch cắt nước như sau:

– Các hộ gia đình…………………: mất nước từ ngày….tháng….năm….đến ngày …tháng….năm….

– Các hộ gia đình…………………: mất nước từ ngày …..tháng….năm…đến ngày ….tháng…năm….

………….

Xí nghiệp xin thông báo tới các hộ gia đình trên để biết và sử dụng lượng nước hợp lý.

Trân trọng!

Nơi nhận– Như trên

 

– VT;VP

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com