Thông báo thay đổi địa chỉ

Thông báo thay đổi địa chỉ là văn bản của tổ chức trong trường hợp thay đổi trụ sở chính, thay đổi địa chỉ chi nhánh, thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch cần thông báo đến các khách hàng cũng như là cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp…

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Thông báo thay đổi địa chỉ

TÊN CƠ QUAN (của người viết)

————————–

Số: ……./TB-…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày….tháng…..năm……

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ

V/v Thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch của Công ty

Kính gửi: …………………………………………

 – Căn cứ vào Quyết định số …../QĐ-……. ngày …/…/….. của Ban giám đốc Công ty về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch Công ty

– Căn cứ vào Giấy phép đăng kí kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố………… cấp ngày …./…../……

Để tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ giao dịch công tác với các đơn vị, nay Công ty ………….. trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch tại Hà Nội của Công ty cụ thể như sau:

Địa chỉ cũ: ………………………………………….

Địa chỉ văn phòng giao dịch mới: ………………………..

Thời điểm thay đổi địa chỉ: Kể từ ngày …./…/…

Các thông tin khác của Công ty ……………. vẫn giữ nguyên như hiện tại, cụ thể:

Điện thoại: ……………….                                    Fax: …………….

Email: ……………………                       Website: ……………………..

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:– Như trên

 

-VT; VP

GIÁM ĐỐC

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com