Tờ trình tổ chức trung thu

Tờ trình tổ chức trung thu là văn bản của cá nhân/ tổ chức muốn tổ chức một sự kiện/ chương trình/ cuộc thi nhân dịp trung thu, tờ trình này được gửi đến bộ phận trong cơ quan/ tổ chức có thẩm quyền giải quyết và phê duyệt, cụ thể trong trường hợp sau đây:

Mẫu Tờ trình tổ chức trung thu

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ…PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TTr- UBND

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH TỔ CHỨC TRUNG THU

Về việc tổ chức trung thu  

Kính gửi: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã….

Với mục đích giáo dục văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho các em thiếu nhiên nhi đồng trên đị bàn xã… Tạo cho các em tinh thần vui vẻ, phấn khởi để bước vào một năm học mới. Phòng Tài chính- kế hoạch xã… cùng với…………….. phối hợp, lên kế hoạch tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu niên và nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm…… với các sự kiện chi tiết như sau:

Thời gian tổ chức: ……………………………………………………………………………

Địa điểm tổ chức: …………………………………………………………………………….

Hình thức tổ chức: …………………………………………………………………………..

Các thành phần tham dự: …………………………………………………………………….

Số lượng người tham gia :……………………………………….……

Dự trù kinh phí: ………………………………………………………………………………….…

Các cam kết trong quá trình tổ chức: ………………………………………………….

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ phía …………………………. -(Tên cơ quan/ tổ chức- Tên người có thẩm quyền giải quyết) để chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp./.

Nơi nhận:- Như trên;

 

– Lưu VT; VP

TM. PHÒNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH

(Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com