Mẫu Công văn triệu tập

Công văn triệu tập là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sủ dụng để triệu tập một hoặc một số chủ thể xác định nào đó vào một thời gian xác định tại một thời điểm nhất định.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn triệu tập

CÔNG TY………PHÒNG/BAN…..

———

Số:……/CV-…..

Về việc triệu tập………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN TRIỆU TẬP

Kính gửi: Ông/Bà……………..

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào chủ thể mà bạn triệu tập là chủ thể nào)

       Ngày…. tháng…. năm……, Công ty chúng tôi có ký kết với Ông/Bà Hợp đồng dân sự số………. về việc …………. Theo đó, Ông/Bà có nghĩa vụ……………………

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, Ông/bà đã có hành vi gian lận/ không thực hiện nghĩa vụ…… gây thiệt hại về………….. cho công ty tôi với tổng thiệt hại nên tới………… VNĐ (Bằng chữ:…………… Việt Nam Đồng).

Ngày…/…./……, Công ty chúng tôi có làm công văn thông báo về việc tổ chức một cuộc gặp mặt tại địa chỉ…………………….. vào hồi….giờ ….phút ngày…. tháng…. năm….. để Công ty chúng tôi và Ông/bà cùng nhau tìm ra biện pháp giải quyết……….

Tuy nhiên, Ông/Bà đã không tham gia cuộc gặp này mà không có lý do chính đáng.

Do vậy, hôm nay, ngày…. tháng… năm….. Công ty chúng tôi làm công văn này để thông báo về cuộc họp giải quyết mâu thuẫn ………….. lần thứ hai giữa Công ty chúng tôi và Ông/Bà tại địa chỉ………………………. vào …giờ ….phút ngày… tháng…. năm……

Công ty chúng tôi đề nghị Ông/Bà có mặt tại địa điểm này vào thời gian trên để hai bên có thể cùng nhau tìm ra cách giải quyết bảo đảm quyền và lợi ích của cả công ty chúng tôi và Ông/Bà.

Trong trường hợp Ông/Bà không có mặt tại cuộc gặp trên mà không có lý do chính đáng, công ty chúng tôi xin được áp dụng các biện pháp tiếp theo để tiến hành giải quyết mâu thuẫn trên.

Trân trọng thông báo để Ông/Bà được biết và xin cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG/…

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com