Mẫu Đơn khởi kiện mất xe

Đơn khởi kiện mất xe là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) xem xét giải quyết tranh chấp phát sinh từ việc mất xe trên thực tế khi có căn cứ cho rằng hành vi của người bị khởi kiện là hành vi vi phạm quy định của pháp luật, xâm phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của bạn hoặc những chủ thể có quyền khác.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện mất xe

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN LÀM MẤT XE

(Về việc ………….. do mất xe……..) 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………………….    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………..

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư……………. cấp ngày…./…./……….

Hotline:…………………………..                  Số Fax (nếu có):……………………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà………………………………….   Chức vụ:……………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:………………………. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ:………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………..)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới tranh chấp phát sinh từ việc mất xe, cách giải quyết tranh chấp của các bên trước đó, nếu có, ví dụ:

Ngày…/…./…., giữa tôi và

Ông/Bà…………………………            Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Có thỏa thuận với nhau về việc tôi sẽ cho Ông/Bà……………. mượn chiếc xe mang biển kiểm soát…………… Giấy đăng ký xe số…………………. cấp ngày…/…./…… trong thời gian từ ngày…/…./….. đến hết ngày…./…./…… Theo đó, hết ngày…/…./…… Ông/Bà…………. phải trả lại chiếc xe trên đúng tình trạng khi nhận xe (không tính hao mòn trong thời gian sử dụng) cho tôi cùng với………….

Tuy nhiên, ngày…/…/….. Ông/bà………….. có thông báo cho tôi về việc chiếc xe này đã bị mất vào hồi …giờ …phút, ngày…/…/…… do……………… và đang được tổ chức tìm kiếm/….. Cùng với đó, Ông/Bà………. xin bồi thường giá trị xe cho tôi nếu trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…/…./……, Ông/bà/….. không tìm được chiếc xe trên của tôi. Tôi đồng ý đề nghị trên của Ông/Bà…………..

Tuy nhiên, đến ngày…/…./….. do không tìm được chiếc xe trên, chúng tôi tổ chức gặp mặt để quyết định số tiền bồi thường của Ông/bà………… vào hồi………… ngày…/…./….. tại…………

Nhưng, trong cuộc gặp trên, chúng tôi không thỏa thuận được về…………………., do vậy, chúng tôi đã đặt một lịch hẹn gặp khác để tiếp tục bàn bạc về ………… vào hồi…. ngày…/…./…… tại……………….

Tuy nhiên, mọi việc vẫn không được thỏa thuận.

Tới nay, tức là ngày…/…/….., mặc dù đã qua … cuộc họp bàn để xác định trách nhiệm bồi thường/… chúng tôi vẫn không thể thỏa thuận được với nhau. Do vậy, tôi quyết định đưa tranh chấp trên ra Tòa án để được giải quyết theo quy định của pháp luật.)

Căn cứ Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 186. Quyền khởi kiện vụ án

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Tôi nhận thấy, bản thân mình có quyền khởi kiện tranh chấp về…………… giữa tôi và Ông/Bà………… tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Và theo các quy định tại Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

3.Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

6.Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

…”

Điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1.Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a)Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

…”

Cùng điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1.Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a)Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

…”

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về…………….  giữa tôi và Ông/Bà……….. theo đúng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn! Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau:…….. (nếu có)

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com