Mẫu Đơn trình bày kháng cáo quá hạn

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn trình bày kháng cáo quá hạn

Đơn trình bày kháng cáo quá hạn là văn bản được cá nhân sử dụng để trình bày cho chủ thể có thẩm quyền biết về lý do khiến người ngày thực hiện quyền kháng cáo quá hạn, từ đó làm cơ sở để chủ thể có thẩm quyền chấp nhận việc kháng cáo của chủ thể này khi người này thực hiện việc kháng cáo sau thời hạn mà pháp luật quy định.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN TRÌNH BÀY KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

Kính gửi: – TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN/TỈNH……………

– Ông:……………… – Chánh án Tòa án nhân dân huyện/tỉnh………….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền như Viện kiểm sát nhân dân,…)

Họ và tên …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm…………… Nơi sinh (tỉnh, TP)……………………………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Công ty:……………………………………….

Địa chỉ trụ sở:………………………………….

Giấy CNĐKDN số:……………….. do Sở Kế hoạch và đầu tư………. cấp ngày…/…/…….

Số điện thoại liên hệ:…………………   Số Fax:………….

Người đại diện:…………………………….. Chức vụ:…………….

Sinh năm:………………. Số điện thoại:……………………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Căn cứ đại diện:……………………………)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Tôi là……………. (tư cách của bạn trong việc làm đơn kháng cáo như là bị đơn, người phải thi hành án, chủ thể bị áp dụng các biện pháp xử phạt,…) theo Quyết định/Bản án số………….. của……………… về việc………………………………. được ban hành vào ngày…./……/……….

Tới ngày…/…./…….., tôi có nhận được văn bản yêu cầu trình bày lý do và xuất trình tài liệu, chứng cứ (nếu có) để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn. Do vậy, tôi làm đơn này để trình bày lý do khiến tôi làm đơn kháng cáo quá hạn.

Hoàn cảnh và lý do cụ thể làm bạn thực hiện việc kháng cáo quá thời hạn:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Căn cứ quy định tại Điều….. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015/ Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015/…. quy định:

“…” (Trích căn cứ mà bạn sử dụng về việc cho phép thực hiện kháng cáo quá hạn)

Tôi nhận thấy, trong trường hợp của tôi, tôi có thể thực hiện quyền kháng cáo………. trong thời hạn……..

Do vậy, tôi làm đơn này để trình bày với Quý cơ quan về lý do khiến tôi kháng cáo quá hạn, kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và thực hiện việc tiếp nhận và tiếp tục giải quyết đơn kháng cáo……… của tôi theo quy định của pháp luật.

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin này là sai sự thật. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh cho những thông tin mà tôi đã nêu trên đây, tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, chứng cứ sau đây:

1./…

2./…. (Liệt kê số lượng văn bản, tài liệu, tình trạng văn bản được gửi kèm, là bản gốc hay bản sao)

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com