Mẫu Đơn xin bảo lưu kết quả học phần

Mẫu Đơn xin bảo lưu kết quả học phần

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


Đơn xin bảo lưu kết quả học phần là văn bản của cá nhân(học sinh/sinh viên/học viên của các cơ sở, trung tâm đào tạo, giáo dục) gửi đến phòng, ban, người có thẩm quyền với mục đích xin bảo lưu kết quả học phần với lý do chính đáng, cụ thể trong trường hợp dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

……., ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC PHẦN

Tên em là:………………………………………….

Mã sinh viên:……………………………………..

Lớp:…………………………………………….

Khóa:…………………………………………..

Hộ khẩu thường trú:…………………………..

Chỗ ở hiện tại:………………………………………

Điểm trung bình tích lũy của học kỳ….:……………năm học…………….

Điện thoại liên hệ:…………

Em làm đơn này đề nghị Hiệu trưởng cho phép em bảo lưu kết học phần đã tích lũy từ học kỳ….năm…..đến học kỳ….năm……. Thời gian xin em xin bảo lưu kết quả học phần là Từ học kỳ:………năm học: 20………..- 20………..…đến hết học kỳ:………… năm học: 20……..- 20……..

Lý do xin bảo lưu kết quả học phần:……………………………….

Em xin cam đoan thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và tuân thủ các quy định của Nhà trường, đồng thời tự chịu trách nhiệm về thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đào tạo.

 

 

Tài liệu kèm theo Người làm đơn
1. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền với lý do xin bảo lưu kết quả học phần (Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com