Đơn xin giải quyết chế độ thương binh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin giải quyết chế độ thương binh

Đơn xin giải quyết chế độ thương binh là văn bản được thương binh sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền giải quyết chế độ thương binh theo quy định của pháp luật.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

 ………., ngày…. tháng…. năm…….  

ĐƠN XIN GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ THƯƠNG BINH

Kính gửi: – Phòng Lao động – Thương binh và xã hội…………..

(Hoặc: các chủ thể khác có thẩm quyền giải quyết)

– Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2012;

– Căn cứ Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;

– Căn cứ………

Họ và tên …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm…………… Nơi sinh (tỉnh, TP)……………………………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

Nhập ngũ ngày…. tháng….. năm……..

Đơn vị:…………………………………….

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

(Trình bày về quá trình, thời gian phục vụ quân đội, nêu rõ thời gian, đơn vị và địa bàn hoạt động. Bên cạnh đó, đưa ra những thông tin về thời gian bị thương, mức độ thương tổn, tình trạng thương tật hiện nay).

Hiện nay đã và đang được hưởng chế độ (nếu có):………………………………..

Hoàn cảnh gia đình và nguyện vọng bản thân:…………………………………………………

Căn cứ quy định tại Điều….. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng…./Nghị định….:

“…” (Trích căn cứ mà bạn sử dụng để đưa ra yêu cầu chủ thể nhận đơn giải quyết chế độ thương binh)

Tôi nhận thấy, trong trường hợp của tôi, tôi có quyền đề nghị/yêu cầu Quý công ty:

1./….

2./…. (Liệt kê những yêu cầu của bạn về việc giải quyết chế độ thương binh)

Vậy nên, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và giải quyết đề nghị trên của tôi theo quy định của pháp luật/….

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh cho những thông tin mà tôi đã nêu trên, tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, chứng cứ sau đây:

1./…

2./…. (Liệt kê số lượng văn bản, tài liệu, tình trạng văn bản được gửi kèm, là bản gốc hay bản sao)

 

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com