Mẫu Đơn xin phép họp báo

Một số trường hợp cần sử dụng mẫu văn bản: Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn tổ chức họp báo để cải chính thông tin, giới thiệu sản phẩm….

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin phép họp báo


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày…….tháng……năm…..

ĐƠN XIN PHÉP HỌP BÁO

Kính gửi SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH/THÀNH PHỐ…

Tôi là:……… Sinh ngày…………

Giấy chứng minh nhân dân số: ……… cấp ngày …/…/… tại……

Hộ khẩu thường trú: ………………

Nơi ở hiện tại: ……………………

Số điện thoại liên hệ: ………………

Là đại diện theo pháp luật/theo ủy quyền của công ty……..

Tôi làm đơn này kính đề nghị Sở Thông tin và truyền thông tỉnh/thành phố…… xem xét, chấp thuận cho công ty tôi được tổ chức họp báo theo các nội dung sau

  1. Mục đích họp báo:
  2. Nội dung họp báo:
  3. Thành phần tham dự buổi họp báo
  4. Người chủ trì họp báo…………… Chức vụ
  5. Thời gian, địa điểm họp báo
  6. Các chi tiết kèm theo tại buổi họp báo (tài liệu, hiện vật, chiếu phim….)

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng nội quy và các quy định về tổ chức họp báo theo pháp luật hiện hành

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com