Mẫu Đơn xin xác nhận bảng điểm

Đơn xin xác nhận bảng điểm là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận bảng điểm mà bạn đưa ra là đúng với sự thật khách quan, đúng với kết quả học tập của cá nhân tương ứng.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận bảng điểm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……….., ngày…. tháng….. năm……..

 ĐƠN XIN XÁC NHẬN BẢNG ĐIỂM

Kính gửi: – Trường……………….

– Ông………………….. – Hiệu trưởng trường…………….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………                            Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

Là:………….. (tư cách làm đơn, như, Là sinh viên đang theo học tại Lớp….. Ngành…… Khóa học……. Năm học………….. Trường………………… Mã số sinh viên……………….)

Tôi xin trình bày với Quý trường/Ông/Bà/… sự việc sau:

……………………………………………………

……………………………………………………

Và vì những lý do sau:

-…

-…

(Phần này, bạn trình bày hoàn cảnh, lý do dẫn đến việc bạn làm đơn, ví dụ, bạn đang có nhu cầu thực tập tại một công ty nào đó trong thời gian sắp tới nhưng công ty này yêu cầu bạn phải cung cấp bảng điểm có xác nhận của trường về kết quả học tập của bạn trong hồ sơ xin thực tập, do vậy, bạn cần phải cung cấp bảng điểm đã được xác nhận cho phía công ty nếu muốn được chấp nhận yêu cầu thực tập)

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý trường/Ông/Bà/…  xác nhận sự việc:

Sinh viên mang các thông tin cơ bản sau: Họ và tên……………… Sinh ngày…/…./…… Mã số sinh viên……………. Khóa học………… của Quý trường có kết quả học tập trên thang điểm….. như sau:

Môn học Kết quả bài kiểm tra cá nhân Kết quả bài nhóm Kết quả bài thi cuối kỳ ) Điểm trung bình trung
         
         
         
         

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước Quý trường/Ông/Bà/… về tính trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý trường/Ông/Bà/…  xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Kèm theo đơn này, tôi có gửi kèm………………….. để chứng minh cho tính chính xác của một số thông tin mà tôi đã nêu trên.

Xác nhận của…………… Người làm đơn

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com