Mẫu Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

Mẫu Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến

Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét công nhận sáng kiến của cá nhân, tổ chức đó theo quy định của pháp luật để làm căn cứ đảm bảo quyền sở hữu đối với sáng kiến của những chủ thể được công nhận. Tuy nhiên, do sáng kiến chỉ được công nhận bởi cơ sở nên quyền sở hữu cũng thường chỉ được bảo vệ trong chính phạm vi cơ sở đã công nhận sáng kiến đó.

Căn cứ Phụ lục I Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN quy định. Mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến được trình bày như sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: …………………………. (tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến)

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác
(hoặc nơi thường trú)
Chức danh Trình độ chuyên môn Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến
(ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)
             
             
             

Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến (tên của sáng kiến):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến(tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Mô tả bản chất của sáng kiến (nêu rõ nội dung):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả (đáng giá lợi ích thu được):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có):

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác (hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình độ chuyên môn Nội dung công việc hỗ trợ
             

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

….., ngày … tháng… năm …..
Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com