Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm

Đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền thực hiện việc xóa đăng ký giao dịch bảo đảm theo thỏa thuận của các bên trong giao dịch bảo đảm hoặc khi xuất hiện sự kiện dẫn tới giao dịch bảo đảm chấm dứt.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

(Về: Giao dịch bảo đảm số…………… được đăng ký ngày…/…./……)

– Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

– Căn cứ Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Kính gửi: – Trung tâm Đăng ký giao dịch/ Văn phòng đăng ký đất đai…………….

(Là cơ qua mà bạn đã thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm trước đó)

Họ và tên:……………… Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:……………… do CA……….. cấp ngày…./…./……

Địa chỉ thường trú:………………………………….

Địa chỉ cư trú hiện nay:…………………………………..

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Xin trình bày với Ông/Bà/Quý cơ quan sự việc  như sau:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(Trình bày nguyên nhân dẫn đến việc làm đơn)

Căn cứ Điều 21 Nghị định 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm quy định:

Điều 21. Các trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

1.Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm khi có một trong các căn cứ sau đây:

a)Chấm dứt nghĩa vụ được bảo đảm;

b)Hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp bảo đảm đã đăng ký bằng biện pháp bảo đảm khác;

c)Thay thế toàn bộ tài sản bảo đảm bằng tài sản khác;

d)Xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm;

đ)Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ; tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm bị phá dỡ, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

e)Có bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài đã có hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ biện pháp bảo đảm, tuyên bố biện pháp bảo đảm vô hiệu;

g)Đơn phương chấm dứt biện pháp bảo đảm hoặc tuyên bố chm dứt biện pháp bảo đảm trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;

h)Xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở trong trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật;

i)Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm;

k)Theo thỏa thuận của các bên.

2.Trường hợp một tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ, thì khi yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm tiếp theo, người yêu cầu đăng ký không phải xóa đăng ký đối với biện pháp bảo đảm đã đăng ký trước đó.

Tôi thấy mình có quyền yêu cầu xóa đăng ký biện pháp bảo đảm mà tôi đã đăng ký tại Quý cơ quan vào ngày…/…./…… với……………………. giữa…………. và………

Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và xóa đăng ký biên pháp bảo đảm mà tôi đã nêu trên, bởi:………………. (lý do bạn cho rằng mình được xóa đăng ký giao dịch bảo đảm).

Tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, chứng cứ sau đây để chứng minh cho những thông tin tôi đã đưa ra:……. (liệt kê các tài liệu chứng cứ chứng minh).

Kính mong Quý cơ quan xem xét và đáp ứng yêu cầu trên của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com