Mẫu đơn xin miễn kiểm dịch thực vật

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin miễn kiểm dịch thực vật

Đơn xin miễn kiểm dịch thực vật là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét miễn việc kiểm dịch thực vật cho chủ thể này vì một số lý do hợp lý theo quy định của pháp luật.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

…………, ngày…… tháng…… năm……

ĐƠN XIN MIỄN KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Kính gửi: – Chi cục kiểm dịch thực vật……………….

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền như Trạm kiểm dịch thực vật…………..)

– Căn cứ Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013;

– Căn cứ Nghị định 116/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật;

– Căn cứ…

Tên tôi là: …………………………………………………………

Sinh ngày ………….tháng ………năm……………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay ……………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ: ……………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày các thông tin sau:

Công ty:……………………………………….

Địa chỉ trụ sở:………………………………….

Giấy CNĐKDN số:……………….. do Sở Kế hoạch và đầu tư………. cấp ngày…/…/…….

Số điện thoại liên hệ:…………………   Số Fax:………….

Người đại diện:…………………………….. Chức vụ:…………….

Sinh năm:………………. Số điện thoại:……………………

Giấy CMND/thẻ CCCD số …………………… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)…………….

Căn cứ đại diện:……………………………)

(Thay mặt công ty), Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:

Ngày…/…./…… (công ty) tôi có nhập khẩu/…. Lô hàng sau:

1.Tên hàng: …………………………………..Tên khoa học:…………………………………………..

Cơ sở sản xuất: ………………………………………………………………………………………………..

Mã số (nếu có):………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

2.Số lượng và loại bao bì: ………………………………………………………………………………….

3.Khối lượng tịnh:…………………………………..Khối lượng cả bì:……………………………….

4.Số hợp đồng hoặc số chứng từ thanh toán (L/C, TTr…): ………………………………………..

5.Tổ chức, cá nhân xuất khẩu:……………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

6.Nước xuất khẩu:…………………………………………………………………………………………….

7.Cửa khẩu xuất:……………………………………………………………………………………………….

8.Tổ chức, cá nhân nhập khẩu:…………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

9.Cửa khẩu nhập:………………………………………………………………………………………………

10.Phương tiện vận chuyển:………………………………………………………………………………..

11.Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………………………………….

12.Giấy phép kiểm dịch nhập khẩu (nếu có):……………………………………………………………

13.Địa điểm kiểm dịch: ………………………………………………………………………………………

14.Thời gian kiểm dịch:………………………………………………………………………………………

15.Số bản Giấy chứng nhận kiểm dịch cần cấp: ……………………………………………………..

16.Nơi hàng đến:………………………………………………………………………………………………

Căn cứ điểm…. Khoản… Điều…… Luật/Nghị định….. quy định:

“…” (Trích căn cứ bạn sử dụng để khẳng định lô hàng của bạn được miễn kiểm dịch thực vật)

Tôi nhận thấy, lô hàng trên của (công ty) tôi là sản phẩm được miễn kiểm dịch thực vật khi…….. Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và miễn kiểm dịch thực vật cho lô hàng trên của (công ty) tôi.

Tôi xin cam kết những thông tin mà tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Để chứng minh, tôi xin gửi kèm theo đơn này những giấy tờ, văn bản,… sau đây:…………. (bạn liệt kê tình trạng, số lượng của những giấy tờ, văn bản mà bạn gửi kèm)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com