Mẫu Văn bản chấp thuận mua điện

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Văn bản chấp thuận mua điện


CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

 

Số:…./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày……tháng……năm 2019

THƯ TRẢ LỜI CHẤP THUẬN MUA ĐIỆN

(V/v đề nghị mua điện)

Kính gửi: CÔNG TY TNHH X

Ngày …./…../2019, Công ty TNHH X có gửi Giấy Đề nghị mua điện tới chúng tôi, kèm theo các hồ sơ, tài liệu cần thiết để làm thủ tục mua điện sản xuất, kinh doanh.

Qua việc xem xét các hồ sơ, tài liệu Quý Công ty cung cấp, chúng tôi nhận thấy đề nghị của Quý Công ty là hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật.

Bằng thư này, chúng tôi trả lời đề nghị từ phía Quý Công ty:

  • Công ty điện lực Hà Đông chấp thuận yêu cầu mua điện của Công ty TNHH X.
  • Loại điện: Điện sản xuất, kinh doanh.
  • Giá bán điện: Theo quy định của pháp luật.

Thay mặt Công ty Điện lực Hà Đông, chúng tôi xin thông báo để Quý Công ty được biết.

Nơi nhận:

˗            Như trên;

˗            Tổng công ty điện lực Hà Nội

˗            Lưu.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com