Công văn thu hồi nợ

Công văn thu hồi nợ là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một hoặc một số chủ thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ đã vay theo thỏa thuận/quy định của pháp luật khi đến thời hạn trả nợ.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn thu hồi nợ

CÔNG TY………
PHÒNG/BAN…..

 

———

Số:……/CV-…..

Về việc thu hồi nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN THU HỒI NỢ

Kính gửi: Ông/Bà………………….

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền,

tùy thuộc vào chủ thể mà bạn yêu cầu trả nợ là chủ thể nào)

       Ngày…. tháng…. năm……, Công ty chúng tôi có ký kết với Ông/Bà Hợp đồng vay tiền số………. về việc Công ty chúng tôi cho Ông/bà vay số tiền là………….. VNĐ (bằng chữ:…………… Việt Nam Đồng) trong thời gian từ ngày…/…./…… đến hết ngày…/…./…… với số tiền lãi là………..VNĐ (Bằng chữ:…..……….. Việt Nam Đồng)

Theo nội dung Hợp đồng này thì Ông/Bà có nghĩa vụ trả số tiền là……………..VNĐ (Bằng chữ:………………..Việt Nam Đồng) muộn nhất là vào ngày…/…/……

Tuy nhiên, hôm nay là ngày…/…./……, Ông/Bà vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ trả số tiền………………. Việt Nam Đồng cho Công ty chúng tôi. Và công ty chúng tôi cũng không nhận được thông tin gì của Ông/Bà về việc gia hạn thời gian trả nợ/…

Do vậy, công ty chúng tôi làm công văn này để đề nghị Ông/Bà thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Công ty tôi trong thời gian muộn nhất là hết ngày…/…./….. với số tiền cụ thể là ……………. Việt Nam Đồng.

Trong trường hợp hết thời hạn trên mà Ông/bà không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ trên, công ty chúng tôi xin được áp dụng các biện pháp tiếp theo để tiến hành thu hồi khoản nợ của Ông/bà.

Trân trọng thông báo để Ông/Bà được biết và xin cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT (……).

TRƯỞNG PHÒNG/…

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com