Công văn xin hoàn thuế

Công văn xin hoàn thuế là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày với chủ thể có thẩm quyền về việc xin hoàn thuế.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn xin hoàn thuế

CÔNG TY………
PHÒNG/BAN…..

 

———

Số:……/CV-…..

Về việc xin hoàn thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

—————————————-

………, ngày… tháng….. năm………

CÔNG VĂN XIN HOÀN THUẾ

Kính gửi: Chi cục thuế………….

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền, tùy thuộc vào trường hợp cụ thể của bạn)

       Ngày…. tháng…. năm……, Công ty chúng tôi chúng tôi được Sở Kế hoạch và đầu tư…………. cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số…………… và ngày…/…../…… Công ty chúng tôi chính thức đi vào hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành/nghề…./ Giấy phép đăng ký doanh nghiệp trên.

Ngày…. tháng….. năm…… Công ty chúng tôi có thực hiện nghĩa vụ khai báo và nộp thuế………….. tại…………… Cụ thể là ……………………… VNĐ (Bằng chữ……………….. Việt Nam Đồng) theo Giấy…………

Ngày…/…../……, Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Chính phủ/Bộ…….. có ban hành Luật/Nghị định/Thông tư/…… số…….. về…………….., trong đó có quy định sau:

“…” (Phần này bạn trích quy định mà bạn sử dụng để cho rằng trường hợp của bạn được hoàn thuế)

Mà theo quy định trên, Công ty chúng tôi là đối tượng được hoàn thuế…………..

Vậy nên công ty chúng tôi làm đơn này để trình bày sự việc trên với Quý cơ quan đồng thời đề nghị được hoàn thuế……………….. theo quy định trên.

Công ty chúng tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh.

Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của công ty chúng tôi.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu VT (……).

GIÁM ĐỐC CÔNG TY/…

 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com