Mẫu đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét giải quyết tranh chấp về vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa những chủ thể nhất định.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

(Về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ/TỈNH………

Tên tôi là:…………………………….    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Cùng:

Ông/Bà:………………………………    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

………………………………………………

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới hành vi gây thiệt hại cũng như về thiệt hại mà bạn phải gánh chịu từ việc trên, cách giải quyết của các bên trước đó, nếu có, ví dụ:

Vào ngày…./.…/……, theo chỉ đạo………. của Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……, những hộ gia đình có cây xanh phải tiến hành kiểm tra, xem xét và thực hiện việc tỉa cành/… để đảm bảo an toàn cho các hộ dân xung quanh trước khi bão đổ bộ vào…………

Tuy nhiên, Ông/Bà…………………… Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Lại không chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo trên, do vậy, khi bảo đổ bộ vào địa phương vào ngày…/…/……, cây….. thuộc quyền sở hữu của Ông/Bà………. đã bị đổ sang phía nhà ở của tôi dẫn tới:

……………………………………………

(Liệt kê thiệt hại mà bạn phải gánh chịu)

Ngày…./…./……, tôi có sang nhà Ông/bà………. để gặp và làm việc với Ông/bà…….., đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại với tổng số tiền là……………. VNĐ (bằng chữ:………… Việt Nam Đồng). Tuy nhiên, với những lý do vô lý như………………, Ông/bà……… từ chối việc bồi thường những thiệt hại trên cho tôi.).

Căn cứ Điều 604 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định:

Điều 604. Bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra

Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra.”

Khoản 6 Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

6.Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

…”

Điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1.Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a)Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

…”

Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1.Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a)Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

…”

Điểm d Khoản 1 Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 40. Thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn, người yêu cầu

1.Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong các trường hợp sau đây:

d)Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết;

Tôi nhận thấy tôi có quyền làm đơn khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa tôi và Ông/bà………… và Quý Tòa chính là Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên giữa tôi và Ông/Bà………..

Do đó, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về …… bồi thường……… của Ông/Bà……….. đối với tôi vì đã gây thiệt hại về…….. theo đúng quy định của pháp luật tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com