Mẫu đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế

Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) xem xét và giải quyết tranh chấp liên quan đến việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế đã xảy ra trên thực tế.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện hợp đồng kinh tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(Về việc yêu cầu ………. theo Hợp đồng kinh tế) 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………………….            Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Tên công ty:…………………………….

Trụ sở:…………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư…… cấp ngày…. tháng….. năm…….

Hotline:…………….        Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………      Sinh năm:……

Chức vụ:………………

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Căn cứ đại diện:………………………..)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới việc ký kết, thực hiện hợp đồng kinh tế, hành vi vi phạm nghĩa vụ gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bên còn lại cũng như cách giải quyết của các bên trước đó, ví dụ:

Vào ngày…/…./…… giữa tôi và:

Ông/Bà…………………………      Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Hoặc:

Công ty:…………………………….

Trụ sở:…………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư…… cấp ngày…. tháng….. năm…….

Hotline:…………….        Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:…………………………………      Sinh năm:……

Chức vụ:………………

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Căn cứ đại diện:………………………..)

Có ký kết Hợp đồng kinh tế số…………… về việc………. Theo quy định tại điểm… Khoản….. Điều…… Hợp đồng kinh tế……..:

“…” (Trích nội dung quy định mà một trong hai bên vi phạm, liên quan tới tranh chấp xảy ra, ví dụ, quy định về việc bồi thường thiệt hại khi một bên vi phạm nghĩa vụ gây thiệt hại cho bên còn lại)

Thì trong trường hợp Ông/Bà……………… có hành vi………….. gây thiệt hại, Ông/Bà có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho tôi.

Mà vào ngày…/…./….., Ông/Bà……….. đã có hành vi…………….. vi phạm thỏa thuận về……….. trong Hợp đồng kinh tế…………. gây thiệt hại tới…………………. của tôi. Cụ thể, những thiệt hại mà tôi phải gánh chịu do hành vi………. là:……………… (Liệt kê các thiệt hại xảy ra). Tổng giá trị thiệt hại được…………… xác định là…………….. VNĐ (Bằng chữ:………………… Việt Nam Đồng).

Ngày…/…/…. Tôi đã gửi văn bản đề nghị Ông/Bà……….. tới  làm việc để giải quyết vấm đề bồi thường thiệt hại xảy ra do Ông/Bà………. Trong buổi làm việc, Ông/Bà……….. đã đồng ý bồi thường nhưng không chấp nhận mức tiền mà chúng tôi đã đưa ra.

Ngày…/…./….. tôi có tổ chức một cuộc gặp với Ông/Bà….. để đưa ra các tài liệu, giấy tờ,… chứng minh mức thiệt hại và xác định giá trị của các thiệt hại mà tôi phải gánh chịu bởi hành vi vi phạm của Ông/Bà……. nhưng Ông/bà……. vẫn không chấp nhận bồi thường số tiền mà tôi đã đưa ra, cụ thể là……………. VNĐ.

Trong thời gian từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…. Tôi có đưa ra yêu cầu gặp mặt với Ông/Bà……….. để thỏa thuận lại mức tiền bồi thường, tuy nhiên, Ông/Bà có thái độ không hợp tác và có những hành vi……..)

Căn cứ Điều 302 và Điều 303 Luật thương mại năm 2005 quy định:

Điều 302. Bồi thường thiệt hại

1.Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm.

2.Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm.

Điều 303. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây:

1.Có hành vi vi phạm hợp đồng;

2.Có thiệt hại thực tế;

3.Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

Tôi nhận thấy, Ông/Bà………… có nghĩa vụ bồi thường những tổn thất mà Ông/Bà………… đã gây ra cho tôi bởi hành vi……… vi phạm thỏa thuận tại Hợp đồng kinh tế………

Mà căn cứ Điều 30 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 30. Những tranh chấp về kinh doanh, thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1.Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

2.Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

3.Tranh chấp giữa người chưa phải là thành viên công ty nhưng có giao dịch về chuyển nhượng phần vốn góp với công ty, thành viên công ty.

4.Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty; tranh chấp giữa công ty với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, tổng giám đốc trong công ty cổ phần, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

5.Các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.”

Tôi nhận thấy Tòa án nhân dân là chủ thể có quyền giải quyết tranh chấp về việc bồi thường thiệt hại giữa tôi và Ông/Bà…………. trong trường hợp mà tôi đã nêu ra ở trên.

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về ………. Trong việc ký kết, thực hiện Hợp đồng kinh tế………. giữa tôi và Ông/Bà……….. theo đúng quy định của pháp luật thương mại, dân sự và tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn! Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau: 01 bản sao Hợp đồng kinh tế số…………;…

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com