Đơn khởi kiện hủy hợp đồng

Đơn khởi kiện hủy hợp đồng là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày sự việc về vấn đề hủy hợp đồng với chủ thể có thẩm quyền (thường là Tòa án) đưa ra yêu cầu về việc giải quyết sự việc trên theo quy định của pháp luật khi có căn cứ cho rằng việc hủy hợp đồng là sai, không phù hợp với quy định của pháp luật, thỏa thuận của các bên gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể có liên quan.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện hủy hợp đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN HỦY HỢP ĐỒNG

(Về việc ….………. hủy Hợp đồng………) 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ………

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………………….    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau:

Tên công ty:…………………………….

Trụ sở:…………………………

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:………………… do Sở Kế hoạch và đầu tư…… cấp ngày…. tháng….. năm…….

Hotline:…………….     Số Fax (nếu có):…………..

Người đại diện theo pháp luật:………………………………… Sinh năm:……

Chức vụ:………………

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Căn cứ đại diện:………………………..)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới việc ký kết, thực hiện hợp đồng dân sự/thương mại, hành vi hủy hợp đồng mà bạn gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bên còn lại cũng như cách giải quyết của các bên trước đó, ví dụ:

Vào ngày…/…./…… giữa tôi và:

Ông/Bà…………………………            Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Có ký kết Hợp đồng dân sự số…………… theo nội dung Hợp đồng này, tôi có nghĩa vụ…………….. và Ông/Bà……….. có nghĩa vụ……………..

Tuy nhiên, đến ngày…/…./….., Ông/bà…….. không thực hiện đúng nghĩa vụ ……… theo nội dung Hợp đồng/… và tôi cũng không nhận được thông tin về việc gia hạn/……………

Ngày…/…./….. tôi có liên lạc với Ông/Bà………… và yêu cầu Ông/Bà…. thực hiện nghĩa vụ ………. theo đúng thỏa thuận/quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vì lý do………….. Ông/Bà….. có đề nghị tôi gia hạn/…. để Ông/bà……….. có thể bố trí thực hiện Hợp đồng. Tôi có đồng ý kéo dài thời hạn thực hiện………… đến hết ngày…/…./…..

Tuy nhiên, vào ngày…/…./……, tôi có nhận được thông báo về việc hủy Hợp đồng……….. của Ông/Bà……… vì lý do…………..

Tôi không đồng ý với lý do mà Ông/Bà……. đã đưa ra vì lý do này là không hợp lý/… nên tôi có yêu cầu Ông/Bà tiếp tục hủy bỏ việc hủy Hợp đồng…….. và tiếp tục thực hiện Hợp đồng……..

Nhưng tới ngày…/…./……, Ông/Bà………… vẫn không đưa ra câu trả lời yêu cầu trên của tôi và tiếp tục thực hiện việc thanh lý Hợp đồng……..

Trong thời gian từ ngày…./…./….. đến ngày…/…./…..,. tôi có liên lạc lại với Ông/bà……… nhiều lần để yêu cầu chấm dứt việc hủy bỏ Hợp đồng….. nhưng Ông/bà………. không đáp ứng và đưa ra các lý do không hợp lý, thậm chí còn có thái độ không hợp tác, không nghe điện thoại,…

Hành vi vi phạm của Ông/bà…….. đã vi phạm pháp luật/thỏa thuận tại……….. và gây ra thiệt hại về………………. đối với tôi. Tổng giá trị thiệt hại đã lên tới……….. VNĐ (Bằng chữ:…………. Việt Nam Đồng).)

Căn cứ Điều 26 Bộ  luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định:

Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

1.Tranh chấp về quốc tịch Việt Nam giữa cá nhân với cá nhân.

2.Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản.

3.Tranh chấp về giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự.

4.Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 30 của Bộ luật này.

5.Tranh chấp về thừa kế tài sản.

6.Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

…”

Tôi nhận thấy Tòa án nhân dân là chủ thể có quyền giải quyết tranh chấp về …………. trong quá trình thực hiện Hợp đồng vay tiền giữa tôi và Ông/Bà…………. mà tôi đã nêu trên.

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về việc Ông/bà…………. hủy Hợp đồng…….. đã ký kết giữa tôi và Ông/Bà……….. vào ngày…/…./….. theo đúng quy định của pháp luật dân sự và tố tụng dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn! Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau: 01 bản sao Hợp đồng dân sự số…………; 01 bản sao Thông báo hủy Hợp đồng……… ;…

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com