Đơn khởi kiện ô nhiễm môi trường

Đơn khởi kiện ô nhiễm môi trường là văn bản được cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền (thông thường là Tòa án) xem xét và giải quyết tranh chấp liên quan tới vấn đề ô nhiễm môi trường của một số chủ thể nhất định khi có căn cứ cho rằng hành vi của bị đơn là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân hoặc của các chủ thể khác theo quy định.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn khởi kiện ô nhiễm môi trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

…….., ngày…. tháng….. năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

(Về việc yêu cầu ……. do hành vi gây ô nhiễm môi trường)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN (huyện, thị xã)……….. – THÀNH PHỐ/TỈNH………

(Hoặc chủ thể có thẩm quyền khác như TAND cấp tỉnh, thành phố)

Tên tôi là:…………………………….    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

(Cùng:

Ông/Bà:………………………………    Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………)

Kính trình bày với Quý Tòa sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

(Phần này bạn trình bày sự kiện liên quan tới hành vi gây ô nhiễm môi trường mà bạn cho là không hợp pháp, hợp lý, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của bạn cũng như cách giải quyết của các bên trước đó, nếu có, ví dụ:

Ngày…. tháng….. năm……, trong quá trình hoạt động, Công ty: ………………………….

Trụ sở:…………………………………..

Giấy ĐKDN số:………………………………… cấp ngày…/…./……

Hotline:…………………           Số fax (nếu có):……………

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà……………………     Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân số:……………………… do CA……………… cấp ngày…/…./…….

Địa chỉ thường trú:…………………………………..

Nơi cư trú hiện tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………

Chức vụ:……………….           Căn cứ đại diện:……………….

Đã để tràn bể chứa/.. do……………. (ví dụ, sự cố kỹ thuật/ thiên tai/…) gây tràn nuóc thải chưa qua xử lý ra khu vực xung quanh làm…………………. (hậu quả của sự cố/… như chết cây trồng, vật nuôi dưới nước,…)

Ngày…/…./….. tại……………tôi và Công ty…………. đã tổ chức họp bàn để giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại do sự cố……… gây ô nhiễm môi trường gây ra. Kết thúc buổi làm việc, Công ty…………. chấp nhận bồi thường thiệt hại cho tôi nhưng không chấp nhận số tiền bồi thường mà tôi đưa ra với lý do………………Tuy nhiên, theo tôi được biết, lý do………… mà Công ty …… đưa ra là không có căn cứ, do vậy, tôi không đồng ý mức bồi thường mà Công ty…….. đưa ra.

Ngày…/…./….. Công ty……….. có trả số tiền là………… VNĐ (Bằng chữ……………… Việt Nam Đồng) cho tôi và đề nghị được trả số tiền còn lại, tức là………… VNĐ, muộn nhất là vào ngày…/…/….

Tuy nhiên, tới ngày…/…./….. Công ty……… vẫn không trả số tiền còn lại này cho tôi theo đã thỏa thuận. Từ ngày…/…/….. đến ngày…/…./….. tôi đã … lần liên lạc với Công ty……… đề nghị Công ty……….. thực hiện nghĩa vụ………… nhưng Công ty………… không thực hiện và còn có thái độ………./…)

Căn cứ Điều 189 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 186. Quyền khởi kiện vụ án

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.”

Tôi nhận thấy, bản thân mình có quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Mà căn cứ vào Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 26. Những tranh chấp về dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

6.Tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

…”

Điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

Điều 35. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện

1.Tòa án nhân dân cấp huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp sau đây:

a)Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Bộ luật này, trừ tranh chấp quy định tại khoản 7 Điều 26 của Bộ luật này;

…”

Cùng điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015:

“Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1.Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a)Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các Điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

…”

Tôi xác định Quý Tòa là Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp trên giữa tôi và Công ty………..

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Tòa xem xét sự việc trên của tôi và tiến hành giải quyết tranh chấp về ……… phát sinh từ hành vi gây ô nhiễm môi trường giữa tôi và Công ty………… theo đúng quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Tôi xin gửi lèm theo đơn này những văn bản, tài liệu sau: …

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com