Đơn tố cáo kế toán sai phạm

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn tố cáo kế toán sai phạm

Đơn tố cáo kế toán sai phạm là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để trình bày với chủ thể có thẩm quyền về việc kế toán đã có hành vi sai phạm, từ đó yêu cầu chhủ thể có thẩm quyền có biện pháp giải quyết hợp lý. Đơn này có thể chỉ là việc trình báo của một cá nhân với công ty mà người kế toán kia làm việc, cũng có thể là việc tố cáo ra công an việc vi phạm của kế toán đó.

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

………., ngày…. tháng….. năm……..

ĐƠN TỐ CÁO KẾ TOÁN SAI PHẠM

(V/v: Kế toán………….. của công ty……….. đã có hành vi……….)

Kính gửi: – Công ty……………

– Ban giám đốc công ty…………..

(Hoặc: – Công an xã (phường, thị trấn)………..

– Ông……………… – Trưởng Công an xã…………

Hoặc các chủ thể có thẩm quyền khác)

– Căn cứ Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

– Căn cứ Luật Kế toán năm 2015.

Tôi tên là:…………………….. Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân:………………. Do CA…………. cấp ngày…./…./………

Địa chỉ thường trú:……………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………….

Số điện thoại:……………….

Là:………… (nếu có, như nhân viên của công ty,…)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan/Quý công ty sự việc sau:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

(Trình bày những sự việc dẫn tới việc bạn phát hiện việc kế toán công ty có hành vi sai phạm, lý do bạn làm đơn tố cáo này)

Căn cứ điểm….. Khoản…… Điều…… Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017/ Luật Kế toán năm 2015 quy định:

“…” (Trích căn cứ pháp luật mà bạn sử dụng làm căn cứ chứng minh hành vi của đối tượng mà bạn tố cáo là hành vi vi phạm pháp luật, ví dụ:

Căn cứ Khoản 6 Điều 69 Luật Kế toán năm 2015 quy định:

Điều 69.Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

6.Kế toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán trong các trường hợp sau đây:

a)Có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng;

b)Không còn đủ điều kiện đăng ký hành nghề;

c)Không chấp hành quy định của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra liên quan đến hoạt động hành nghề kế toán;

d)Không thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 67 của Luật này.

…”

Tôi nhận thấy, hành vi của:

Ông/Bà:………………..   Sinh năm:……

Chức vụ: Kế toán……… của Công ty…………………….

Chứng minh nhân dân:………………. Do CA…………. cấp ngày…./…./………

Địa chỉ thường trú:……………………………..

Hiện đang cư trú tại:…………………………….

Số điện thoại:……………….

(Trường hợp bạn không cung cấp được đầy đủ những thông tin trên, bạn chỉ cần cung cấp các thông tin mà bạn có thể cung cấp được)

Đã vi phạm quy định tại điểm…. Khoản….. Điều…… Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017/Luật Kế toán năm 2015.

Do đó, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý công ty/Quý cơ quan:

1./…

2./…… (liệt kê các đề nghị của bạn về kết quả giải quyết của chủ thể có thẩm quyền, ví dụ, yêu cầu đối tượng trả lại tài sản đã chiếm đoạt,…)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này. Kính mong Quý cơ quan/Quý công ty xem xét và giải quyết đề nghị của tôi theo quy định của pháp luật.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com