Đơn xin cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo nhà ở

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–o0o———-

Tỉnh C, ngày 15 tháng 1 năm 2020

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ Ở

Kính gửi : Ông Nguyễn Văn B trưởng phòng quản lý xây dựng UBND quận B tỉnh C

  • Căn cứ vào luật xây dựng 2014
  • Căn cứ vào hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tên tôi là : Nguyễn văn A                        ngày sinh: 3/5/1996                Giới tính: Nam

CMND số : 123456789                             ngày cấp:  20/4/2014              Nơi cấp : Công an tỉnh C

Hộ khẩu thường trú : Số 1, phường A, quận B, tỉnh C

Nơi cư trú hiện tại    :Số 1, phường A, quận B, tỉnh C

Thông tin liên           :  SDT 0388280913

Vì lý do không mong muốn vào ngày 12 tháng 1 năm 2020 tại phường A có xảy ra hỏa hoạn khiến căn nhà tôi đang sinh sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng , bởi vậy chúng tôi muốn xin giấy phép sửa chữa tại nơi sinh sống hiện tại.

Thông tin sửa chữa tại số nhà 1 phường A , quận B , tỉnh C

Diện tích : 120m2

Tầng 1: 60m2

Tầng 2: 60m2

Chiều cao nhà ở: 7,2m

Tầng 1 :4m

Tầng 2: 3,2m

Căn cứ vào điểm b khoản 7 điều 79 luật xây dựng 2014

  • Hộ gia đình được tự thiết kế nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình xây dựng đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

Thiết kế  nhà ở chúng tôi đáp ứng nhu cầu thiết kế nhà ở riêng lẻ nhỏ hơn 250m2 và dưới 3 tầng hoặc có chiều cao 12m

Căn cứ vào khoản 1 và 2 điều 93 luật xây dựng

93.1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm:

a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

b) Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử – văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

c) Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;

d) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật này.

93.2. Đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành

Chúng tôi hoàn toàn đủ điều kiện và có quyền được xin giấy phép sửa chữa xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Từ những căn cứ trên , tôi xin  phòng xây dựng UNBD huyện B thực hiện

  • Cấp giấy phép sửa chữa cải tạo nhà ở cho chúng tôi

Tôi xin cam kết toàn bộ nội dung trên là sự thật

Kèm theo đơn này là

  • Bản sao sổ hộ khẩu tại mảnh đất số 1 phường A, quân B thành phố C
  • Bản thiết kế công trình sửa chữa
  • Hình ảnh nhà ở mong muốn được sửa chữa

Người viết đơn

                                                            A                                                                      

Nguyễn Văn A

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com