Đơn xin tạm ứng lương

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin tạm ứng lương

Đơn xin tạm ứng lương là văn bản được người lao động sử dụng để đề nghị người sử dụng lao động tạm ứng lương cho bản thân vì một số lý do hợp lý.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……………, ngày…. tháng…. năm…..

ĐƠN XIN TẠM ỨNG LƯƠNG

Kính gửi: – CÔNG TY…………

– Ông………………..- Giám đốc công ty……

(Hoặc những chủ thể khác có thẩm quyền giải quyết

đề nghị của bạn, tùy thuộc vào cơ cấu công ty)

Tên tôi là:………………………….. Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:…………….. do CA…………… cấp ngày …/…./…….

Địa chỉ thường trú:………………………………………

Địa chỉ hiện nay:…………………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………..

Là:………… (ví dụ, người lao động của Quý công ty theo Hợp đồng lao động số………….)

Đã làm việc cho Quý công ty từ…………. đến này và hiện đang làm việc tại vị trí…….. với mức lương tháng…./…… là………… VNĐ (bằng chữ:…………….- mức lương tháng gần nhất)/mức lương trung bình trong… tháng gần nhất là:………….VNĐ (bằng chữ:……….)

Tôi xin trình bày với Quý công ty sự việc sau:

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

(Đưa ra lý do, mục đích, các sự việc liên quan dẫn tới việc bạn xin tạm ứng lương)

Vì lý do trên, tôi làm đơn này kính mong Quý công ty có thể xem xét để tạm ứng lương tháng…./…… của tôi vào ngày…/…./…… với số tiền tạm ứng lương là:…………… VNĐ (bằng chữ:………….).

Số tiền này sẽ được Quý công ty trừ trực tiếp vào tiền lương tháng…./……. của tôi.

Tôi xin cam đoan vơi Quý công ty những thông tin tôi đã nêu trên là đúng sự thật. Kính mong Quý cơ quan xem xét giải quyết đề nghị này của tôi.

Tôi xin trân thành cảm ơn.

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com