Đơn xin xác nhận hệ số lương hiện tại

Đơn xin xác nhận hệ số lương hiện tại là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận hệ số lương mà chủ thể có thẩm quyền hiện đang sử dụng để tính lương cho cá nhân này.

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận hệ số lương hiện tại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

……….., ngày… tháng… năm…….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỆ SỐ LƯƠNG

Kính gửi: – Công ty…………

(Hoặc những chủ thể khác có thẩm quyền)

Tên tôi là:…………………                            Sinh năm:……….

Chứng minh nhân dân số:………………… do CA…………. cấp ngày…/…./……

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………

Số điện thoại liên hệ:…………………

Tôi xin trình bày với Quý công ty/Quý cơ quan sự việc sau:

Tôi là:……………… (tư cách làm đơn, như người lao động của Quý công ty theo Hợp đồng lao động số…………. ký kết ngày…/…/…..)

………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh dẫn đến việc bạn làm đơn)

Và vì những lý do sau:

-…

(Bạn đưa ra những lý do khiến bạn đề nghị được xác nhận hệ số lương)

Tôi làm đơn này kính đề nghị Quý công ty/ Quý cơ quan xác nhận hệ số lương hiện tại của tôi mà Quý công ty/Quý cơ quan sử dụng để tính lương tháng cho tôi. Cụ thể:

……………………………………………………………………………………………………

(bạn đưa ra thông tin mà bạn  muốn xác nhận, nếu bạn biết rõ hệ số lương hiện bạn đang được áp dụng)

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Quý công ty/Quý cơ quan xem xét và xác nhận nội dung trên cho tôi.

Kèm theo đơn này, tôi xin gửi kèm những văn bản, tài liệu sau:………………….. chứng minh cho thông tin tôi đã nêu trên.

Xác nhận của …………..Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com