Biên bản họp 2 công ty

Mẫu Biên bản họp 2 công ty


CÔNG TY …..

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày ….. tháng ….. năm

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIỮA HAI CÔNG TY

Hôm nay , vào hồi … giờ … ngày … tháng … năm … , tại văn phòng Công ty ……. diễn ra cuộc họp với các nội dung sau :

I. Thành phần tham dự :

 • CÔNG TY ……

Đại diện ………. Chức vụ ……..

Địa chỉ ….

Điện thoại …………   Fax …………..

Giấy phép kinh doanh số ……..

Mã số thuế ….

Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

 • CÔNG TY …..

Đại diện ………. Chức vụ ……..

Địa chỉ ….

Điện thoại …………   Fax …………..

Giấy phép kinh doanh số ……..

Mã số thuế ….

Tài khoản ……….. tại ngân hàng …..

 • Chủ trì : ……..
 • Thư ký : …….

II. Nội dung cuộc họp :

 • …………
 • …………
 • …………
 • …………
 • …………
 • …………

III. Kết luận :

 • ………
 • ………
 • ………
 • ……….

Cuộc họp kết thúc vào hồi … giờ … cùng ngày .

Biên bản được lập thành 02 bản , mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau .

CHỦ TRÌ

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

THƯ KÝ

 

( Ký và ghi rõ họ tên )

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com