Biên bản yêu cầu sửa chữa

Mẫu Biên bản yêu cầu sửa chữa


CÔNG TY………..                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

 BIÊN BẢN YÊU CẦU SỬA CHỮA

– Căn cứ vào Hợp đồng mua bán giữa hai bên ký kết ngày…….

– Căn cứ vào thiệt hại xảy ra trên thực tế

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , tại ……………………..

Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:.

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………..

Nơi cấp:………………………. cấp ngày……tháng…..năm……

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Địa chỉ hiện tại:………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………………………

I. ĐỐI TƯỢNG CẦN SỬA CHỮA

Loại xe:…………………………………………………..

Biểu hiện:……………………………………………….

Chủ sở hữu xe:………………………………………..

Thông tin về thời gian bảo hành xe:………..

II. LÝ DO YÊU CẦU SỬA CHỮA

  1. Biểu hiện thực tế

………………………………………………………………………………….

  1. Kết luận kiểm tra của kỹ thuật viên

………………………………………………………………………………….

Căn cứ vào điều … , khoản …  Hợp đồng mua bán giữa hai bên ký kết ngày……., và kết luận của kỹ thuật viên về thiệt hại xảy ra trên thực tế.

Kính đề nghị công ty mong chóng tiến hành sửa chữa cho tôi.

Tôi cam kết những thông tin trên là hoàn toàn chính xác, trung thực và bản thân hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin này.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com