Công văn đề nghị thực hiện hợp đồng

Công văn đề nghị thực hiện hợp đồng là văn bản do một bên trong giao dịch hợp đồng xác lập nhằm đề nghị, yêu cầu bên còn lại thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mà các bên đã ký kết.

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn đề nghị thực hiện hợp đồng

TÊN CÔNG TY

Số: ……/…../CV-…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   ……., ngày …. tháng ….. năm …… 

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

(V/v thực hiện hợp đồng)

Kính gửi: …………………..

Căn cứ Hợp đồng số:…/HĐ…..-…..;

Căn cứ nhu cầu của Công ty;

Ngày…/…/…., Công ty và phía cửa hàng A có ký kết bản hợp đồng mua bán hàng hóa. Theo sự thỏa thuận của các bên, Bên A sẽ thực hiện việc giao 50% sản phẩm trước ngay sau ký kết hợp đồng và hạn cuối giao 50% số lượng hàng hóa còn lại vào ngày…./…./….. Tuy nhiên tính đến nay đã gần hết thời gian giao hàng nhưng công ty chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ sự thông báo nào về việc giao của bên A.

Cụ thể, thông tin 50% số lượng hàng hóa chưa giao như sau:

Tên sản phẩmSố lượngKích cỡMàu sắc 
1,    
2,    
3,    

Do vậy, Công ty chúng tôi kính đề nghị bên A thực hiện hợp đồng đúng thời gian như sự thỏa thuận thống nhất trong Hợp đồng số:…/HĐ…-…… để Công ty có thể đảm bảo thực hiện hoạt động kinh doanh của mình.

Công ty xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
– Như trên

 

– Lưu VT

TM. CÔNG TY

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com