Công văn yêu cầu chấp hành nội quy phòng nhân sự

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn yêu cầu chấp hành nội quy phòng nhân sự


CÔNG TY CP X

 

Số: …/…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…, ngày… tháng… năm…

CÔNG VĂN YÊU CẦU CHẤP HÀNH NỘI QUY NHÂN SỰ

V/v: Yêu cầu chấp hành nội quy phòng nhân sự

            Thời gian vừa qua, xuất hiện nhiều trường hợp nhân viên vi phạm nghiêm trọng nội phòng nhân sự và không có ý thức thay đổi ảnh hưởng tới các nhân viên khác và hiệu quả làm viếc của phòng cũng như công ty

Phòng nhân sự đã họp cùng Ban Giám đốc vào ngày… và quyết định yêu cầu mọi nhân viên chấp hành nghiêm túc nội quy phòng nhân sự. Mọi trường hợp vi phạm kể ngày… sẽ bị xử lí kỉ luật theo nội quy công ty.

Ông Nguyễn Văn A – Trưởng phòng nhân sự chịu trách nhiệm thực hiện./.

Nơi nhận:

– Phòng Nhân sự;

– Lưu VP.

GIÁM ĐỐC

 

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com