Công văn yêu cầu rút kinh nghiệm thực tiễn

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Công văn yêu cầu rút kinh nghiệm thực tiễn


CÔNG TY …

 

PHÒNG/BAN …

————–

Số: …/CV-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày … tháng … năm …..

 CÔNG VĂN YÊU CẦU RÚT KINH NGHIỆM THỰC TIỄN

V/v: yêu cầu rút kinh nghiệm

Kính gửi: Ông/bà ……………………………………………….

Ngày … tháng … năm …, Phòng/ ban ………………………. Có nhận được văn bản thông báo về kết quả mà Ông/bà …………………… đạt được khi thực hiện chương trình/ kế hoạch …. Trong thời gian từ ngày …. tháng …. năm …. Đến ngày … tháng … năm …

Sau khi xem xét văn bản thông báo … trên, Phòng nhận thấy kết quả Ông/bà ……………… đạt được trong giai đoạn ……………… khi thực hiện kế hoạch/ chương trình …. Là chưa đáp ứng được nhu cầu đã được đặt ra và có sự chênh lệch với những cá nhân khác do sự thiếu linh hoạt … trong quá trình thực hiện kế hoạch….

Do vậy, phòng ……………………… làm công văn để đề nghị Ông/ bà làm một văn bản trình bày lý do dẫn đến kết quả này cũng như những kinh nghiệm mà Ông/bà ……………………. Rút ra được sau quá trình thực hiện kế hoạch và gửi cho phòng …………………. Trước ngày … tháng … năm… .

Nơi nhận:

– Như trên;

– Phòng……… (để b/c );

– Trưởng phòng … (để b/c );

– Lưu VT.

TM TRƯỞNG PHÒNG …

(ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com