Đơn đề xuất giá thanh lý tài sản

Đơn đề xuất giá thanh lý tài sản là văn bản nội bộ trong doanh nghiệp, thường được sử dụng để đề xuất giá các tài sản đã qua sử dụng của doanh nghiệp nhằm mục đích thanh lý tài sản.

Mẫu Đơn đề xuất giá thanh lý tài sản


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ……

 ĐƠN ĐỀ XUẤT GIÁ THANH LÝ TÀI SẢN

 • Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày…tháng…năm…….
 • Căn cứ Quyết định thanh lý ngày….tháng….năm…….
Kính gửi:– Giám đốc……………..

 

– Trưởng phòng ………..

Tên tôi là: …………………………………………………………………………

Số CMND/Thẻ căn cước: ……………… ngày cấp ………nơi cấp ……………

Số điện thoại: ………………. Địa chỉ: ………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………….

Đề xuất giá tài sản thanh lý:

 1. Tên, ký mã hiệu tài sản thanh lý:………………………………………………
 • Nước sản xuât: …………………………………………………………..
 • Năm sản xuât:……………………………………………………………..
 • Năm đưa vào sử dụng: ……………………………………………………
 • Nguyên giá: ………………………………………………………………
 • Gía trị hao mòn:……………………………………………………………
 • Đề xuất giá thanh lý: ……………………………………………………..
 1. Tên, ký mã hiệu tài sản thanh lý:………………………………………………
 • Nước sản xuât: …………………………………………………………..
 • Năm sản xuât:……………………………………………………………..
 • Năm đưa vào sử dụng: ……………………………………………………
 • Nguyên giá: ………………………………………………………………
 • Gía trị hao mòn:……………………………………………………………
 • Đề xuất giá thanh lý: ……………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính đề nghị Giám đốc………………………. và Trưởng phòng ……………..xét duyệt các đề xuất giá thanh lý tài sản nêu trên.

Tôi chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com