Đơn nghỉ phép đi du lịch

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn nghỉ phép đi du lịch


Đơn xin nghỉ phép đi du lịch là một trong những mẫu đơn xin nghỉ phép của người lao động. Mẫu đơn này được sử dụng khi người lao động có nhu cầu xin nghỉ để đi du lịch. Tùy thuộc vào số ngày nghỉ, tính chất công việc cũng như sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động mà người lao động sẽ được nghỉ không hưởng lương hoặc nghỉ có hưởng lương.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

……….., ngày … tháng … năm …

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP ĐỂ ĐI DU LỊCH

  • Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;
  • Căn cứ vào nhu cầu của bản thân;

Kính gửi: – Ban Giám Đốc Công Ty …………………………

– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

Trưởng phòng (nơi bạn trực tiếp làm việc)……………. 

Tôi là: …………………………………………………………….. Sinh ngày:……………………

Hiện đang làm việc tại Phòng………………………………. Công ty…………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………………….

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 116 Bộ luật Lao động năm 2012 về nghỉ không hưởng lương và nhu cầu thực tế của bản thân, nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, phòng Hành Chính – Nhân Sự và phòng (nơi bạn trực tiếp làm việc)…………………………..cho tôi được nghỉ phép vì lý do: (bạn nên lấy lý do bận việc riêng để đơn có thể dễ dàng được chấp thuận hơn)

Tại: ……………………………………………………………………………………………………..

Từ ngày: ……………………………………………. Đến ngày:……………………………………

Trong thời gian nghỉ, tôi sẽ bàn giao những công việc mình đang phụ trách cho ông (bà)……………………….là đồng nghiệp của tôi. Ông (bà):………………………… sẽ thay tôi hoàn thành tốt các công việc được đảm nhiệm theo quy định.

Tôi xin cam đoan sẽ cập nhật đầy đủ các nội dung công việc trong thời gian vắng và sẽ quay trở lại làm việc theo đúng thời gian đã xin nghỉ, nếu không tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính mong Ban Lãnh Đạo Công Ty, phòng Hành Chính – Nhân Sự  và Phòng (nơi bạn trực tiếp làm việc) ………………………… xem xét, giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

    
Ban Giám Đốc
(Duyệt)
Phòng HC – NS
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng Phòng
(Ý kiến của Trưởng Phòng, và ghi rõ họ tên)
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com