Đơn sang tên đổi chủ xe máy

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn sang tên đổi chủ xe máy

Đơn sang tên đổi chủ xe máy hay Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành thủ tục sang tên khi thay đổi chủ sở hữu. Chủ thể thực hiện là công an quận/huyện nơi cá nhân đó thường trú


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

…, ngày … tháng … năm 2019

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ SANG TÊN, DI CHUYỂN XE

A. PHẦN KÊ KHAI, CAM KẾT CỦA NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE

1- Họ và tên người đang sử dụng xe: ………………………………………………………………….

2- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….

3- Số CMND: ……………………cấp ngày …./ …./ ….. tại ………………………………………..

4- Có chiếc xe với đặc điểm sau:

Xe: …………………………………………………… Biển số: ……………………………………

Nhãn hiệu: ………………………………………….. Số loại: …………………………………….

Loại xe: ……………………………………………… Màu sơn: ……………………………………

Số máy: …………………………………………….. Số khung: ……………………………………..

Số chỗ: ngồi: …….. đứng…….. nằm: ………; dung tích …………………………………………. cm3

5- Tên người đứng tên trong giấy đăng ký xe: ………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

6- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

7- Trình bày nguồn gốc xe: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

8- Kèm theo:

9- Đề nghị cơ quan đăng ký: Đăng ký sang tên

10- Tôi xin cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục sang tên di chuyển. Nếu có tranh chấp, khiếu kiện tôi sẽ có trách nhiệm giải quyết theo quy định của pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe)

…….., ngày …. tháng …. năm ….
NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG XE
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cơ quan)

B. PHẦN KIỂM TRA, XÁC MINH CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ XE

BIỂN SỐ CŨ: ……………………………..               BIỂN SỐ MỚI:  ……………………………

DÁN BẢN CÀ SỐ MÁY SỐ KHUNG (ĐĂNG KÝ TẠM THỜI KHÔNG PHẢI DÁN

Nơi dán bản cà số máy

 

Nơi dán bản cà số khung

Kết quả kiểm tra, xác minh: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC
(Ký, ghi rõ họ tên)

(3)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(4)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> LIÊN HỆ 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com