Đơn xin gia hạn visa ở Nhật

Đơn xin gia hạn visa ở Nhật: dùng trong trường hợp cá nhân hết hạn visa và muốn tiếp tục làm việc tại Nhật thì làm đơn xin gia hạn

Mẫu Đơn xin gia hạn visa ở Nhật

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN GIA HẠN VISA Ở NHẬT

Kính gửi : -Ông ……….. – Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh …….

-Căn cứ Nghị định 136/2007/NĐ-CP về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam

-Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều của NĐ 136/2007/NĐ-CP

Tên tôi là : …………….. Giới tính : …

Ngày sinh : ……………. Nơi sinh : …..

Quốc tịch : ….

Nghề nghiệp : …

Tình trạng hôn nhân : ….

Số hộ chiếu : ………….Thời hạn : ……..

Tư cách lưu trú :

Thời hạn cư trú : ……………….. Ngày hết hạn : …………

Số thẻ lưu trú :

Ngày nhập cảnh : …..

Địa chỉ hiện tại ( ở Việt Nam ) : ….

Địa chỉ hiện tại ( ở Nhật )  …..

Số điện thoại liên lạc ………

Lý do : Hiện nay tôi đang theo học tại trường …… với tư cách học sinh trao đổi trong thời gian … năm theo Quyết định số …. của Trường ….. . Đến ngày …/…/.. thì visa của tôi sẽ hết hạn . Do tôi muốn tiếp tục ở lại trường để học tập với tư cách nghiên cứu sinh trong thời gian …. năm .

Thời gian gia hạn : từ …… – …….

Nay tôi làm đơn này đề nghị Ông …. – Cục trưởng Cục quản lý xuất nhập cảnh….. xem xét cho tôi được gia hạn visa trong thời gian … năm .

Tôi xin cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung bên trên .

Tôi xin chân thành cảm ơn .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com