Đơn xin rút khỏi Đơn vị chấp hành Đoàn

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin rút khỏi Đơn vị chấp hành Đoàn


Đơn xin rút khỏi Đơn vị chấp hành Đoàn là văn bản của cá nhân đang giữ chức vụ trong Đơn vị chấp hành Đoàn xin rút khỏi vị trí, đề nghị Chi Đoàn xem xét, chấp thuận. Ví dụ cụ thể như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

————-o0o————

Hà Nội, ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN RÚT KHỎI ĐƠN VỊ CHẤP HÀNH ĐOÀN

Căn cứ Luật Thanh niên năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hưng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2017;

Căn cứ Điều lệ Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017;

            Kính gửi:  Ban chấp hành Đoàn Trường ……………………………..

Tôi là: ………………………… Sinh ngày: ……../……../…….

CMND số: …………………………… Cấp ngày: ………………………… Nơi cấp:…………………

 HKTT: ………………………………………………………………………………………………………….

Chức vụ: …………………

Tôi làm đơn này, xin trình bày với Ban chấp hành Đoàn trường nội dung như sau:

Ngày …../……/……., tại Đại hội Đoàn thường niên, tôi được Đại hội tin tưởng bầu giữ chức vụ ……………………. nhiệm kỳ …….. – …………. Tuy nhiên, đến nay, khi mới trải qua một nửa nhiệm kỳ, tôi đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng vì điều kiện lịch học ngày càng nhiều, cùng với việc tham gia vào chương trình đào tạo ………………., tôi nhận thấy mình không còn đủ khả năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của ………………

Chính vì vậy, bằng đơn này tôi xin được rút khỏi BCH Đoàn trường trước khi kết thúc nhiệm kỳ, kính đề nghị Ban chấp hành Đoàn xem xét chấp thuận.

Tôi cam kết sẽ hoàn thành các nhiệm vụ đang đảm nhiệm và bàn giao đầy đủ những giấy tờ có liên quan.

Kính mong Ban chấp hành Đoàn xem xét, giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191.

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com