Đơn xin tham gia hội cựu chiến binh

Đơn xin tham gia hội cựu chiến binh: cá nhân là cựu chiến binh nhưng chưa tham gia vào trong hội cựu chiến binh thì viết đơn xin gia nhập

Mẫu Đơn xin tham gia hội cựu chiến binh

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……… , ngày …… tháng ….. năm ……

ĐƠN XIN THAM GIA HỘI CỰU CHIẾN BINH

 Kính gửi : -Đồng chí ……….. – Trưởng BCH Hội cựu chiến binh …….

–  Căn cứ Pháp lệnh Cựu chiến binh và Hội cựu chiến binh Việt Nam 2005

– Nghị định 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết một điều Pháp lệnh Cựu chiến binh

– Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 150/2006/ NĐ-CP

Tên tôi là : …………….. sinh ngày ………..

CMND số ……… cấp tại …… ngày …/…./….

Nơi đăng ký HKTT …..

Số điện thoại liên lạc ………

Địa chỉ hiện tại …….

Ngày vào Đảng : …… Ngày chính thức : …..

Ngày nhập ngũ : ….. Xuất ngũ : ……. Tại ngũ : …..

Khen thưởng : …..

Kỷ luật : …….

Quá trình công tác :

+ Năm ….. – …… : …….

+ Năm ….. – …… : …….

+ Năm ….. – …… : ……

Theo quy định về Cựu chiến binh trong Pháp lệnh Cựu chiến binh , cụ thể là :

“Điều 2. Cựu chiến binh

Cựu chiến binh là công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã tham gia đơn vị vũ trang chiến đấu chống ngoại xâm giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã nghỉ hưu, chuyển ngành, phục viên, xuất ngũ, bao gồm:

  1. Cán bộ, chiến sĩ đã tham gia các đơn vị vũ trang do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trước cách mạng tháng Tám năm 1945;
  2. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, biệt động đã tham gia kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế;
  3. Cán bộ, chiến sĩ, dân quân, tự vệ, du kích, đội viên đội công tác vũ trang trong vùng địch tạm chiếm đã tham gia chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc;
  4. Công nhân viên quốc phòng đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc;
  5. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, dân quân, tự vệ đã tham gia chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà nước và nhân dân tôn vinh, ghi nhận và đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến to lớn của Cựu chiến binh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm giải phóng dân  tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”

Sau khi nghiên cứu Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam tôi hoàn toàn tán thành Điều lệ Hội và xét thấy bản thân tôi có đủ điều kiện , tiêu chuẩn để trở hội viên của Hội cựu chiến binh Việt Nam .

Nay tôi làm đơn này đề nghị Đồng chí …. – Trưởng BCH Hội cựu chiến binh….. xem xét kết nạp tôi vào Hội . Tôi xin hứa tích cực học tập , phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người hội viên , góp phần xây dựng Hội trong sạch vững mạnh toàn diện .

Tôi xin cam đoan về những nội dung trình bày của mình tại đơn này là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung bên trên .

Tôi xin chân thành cảm ơn .

Người làm đơn

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com