Đơn xin thành lập Giáo xứ

Đơn xin thành lập Giáo xứ là văn bản của đại diện hoặc nhóm giáo dân gửi đến tổ chức tôn giáo cấp trên xin thành lập Giáo xứ tại cơ sở nơi nhóm giáo dân đang sinh sống, cư trú

Mẫu Đơn xin thành lập Giáo xứ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–

Hà Nội, ngày…tháng…năm 2019

ĐƠN XIN THÀNH LẬP GIÁO XỨ

Kính gửi:  –  Giáo phận ………………………

– Hội đồng linh mục tỉnh ……….

Căn cứ Quy định chung của Giáo phận …………;

Tên tôi là:……………………………… ( Cha sở… )

 Ngày sinh:../…/….

CMND/ CCCD:………………………     Ngày cấp:…/…./…. Nơi cấp:…..

Hộ khẩu thường trú :……….

Chỗ ở hiện nay:…………….

Điện thoại liên hệ:………….

Tôi làm đơn này xin trình bày với Giáo phận nội dung như sau:

Tại khu vực ………………………………. hiện nay đang có khoảng …………. giáo dân sinh sống, cư trú. Các giáo dân này đang sinh hoạt tại giáo xứ ………………….. Tuy nhiên,xét hoàn cảnh thực tế, khu vực giáo dân tại đây  rất xa nhà xứ tại ………………………………. Do đó, điều kiện đi lại không được thuận tiện, các giáo dân khó mà đảm bảo cho việc đi lễ và đảm bảo được quy định chung của giáo phận .

Căn cứ vào Quy định chung của Giáo phận …….., cùng với mong muốn nguyện vọng của các giáo dân tại ………………. muốn có nơi sinh hoạt riêng, đảm bảo cho việc thực hiện đúng quy định của  Giáo phận, bằng đơn này, tôi kính đề nghị giáo phận ………….. cùng với Hội đồng linh mục xem xét điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, cho phép giáo dân ở ……………………. được thành lập lên giáo xứ độc lập.

Tôi xin gửi kèm theo đơn là các giấy tờ xác nhận mong muốn và danh sách giáo dân khu vực và cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định về xây dựng và hoạt động giáo xứ.

Kính mong Giáo phận và Hội đồng linh mục xem xét cho phép giáo dân tại khu vực …………. được thành lập giáo xứ.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn

( Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191.

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com