Đơn xin xác nhận diện tích bình quân

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Đơn xin xác nhận diện tích bình quân


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2019

ĐƠN XIN XÁC NHẬN DIỆN TÍCH BÌNH QUÂN

  • Căn cứ Luật cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013;
  • Căn cứ Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/09/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;
  • Căn cứ Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV kỳ họp thứ 7 Quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội;
  • Căn cứ Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV kỳ họp thứ 3 Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội và ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, cho ý kiến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ,
Kính gửi:–         Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa

 

–         Cán bộ phụ trách địa chính phường Yên Hòa

Tôi là:  Trần Văn Trường                                        Sinh năm: 1987

CMND số 0350001112 cấp ngày 22/11/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Số điện thoại: 0912345667

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan nội dung sau:

Hiện tôi đang thuê ngôi nhà tại địa chỉ số 89 ngõ 66 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội và sinh sống liên tục ở đây 03 (ba) năm. Tổng diện tích sàn là 60 m2. Gia đình tôi gồm 03 (ba) người, gồm tôi, vợ và con trai. Như vậy, diện tích ở bình quân đối với gia đình tôi là 20 m2/người. Nay tôi có nhu cầu đăng ký thường trú tại thành phố Hà Nội để thuận tiện trong công việc và học tập của gia đình tôi.

Căn cứ pháp lý cụ thể:

+ Căn cứ Điều 21 Luật Cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013, dẫn chiếu đến điểm d khoản 1 Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/09/2014 của Bộ Công an Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/04/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú: “Điều 6. Hồ sơ đăng ký thường trú

….

d) … Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương”;

+ Căn cứ Điều 1 Quyết nghị của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIV kỳ họp thứ 7 Quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội: “Diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội đến hết năm 2015 tối thiểu là 15m2 sàn/đầu người”;

+ Căn cứ Điều 1 Quyết nghị của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trong Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV kỳ họp thứ 3 Về việc kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 17/07/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội và ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, cho ý kiến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ: “Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND thành phố về quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội đến hết năm 2020”.

Lý do làm đơn: Thực hiện thủ tục đăng ký thường trú.

Do vậy, tôi làm đơn này kính xin quý cơ quan xác nhận chỗ ở của gia đình tôi hiện đang sinh sống tại địa chỉ số 89 ngõ 66 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành thành phố Hà Nội.

Mong sớm nhận được phản hồi từ quý cơ quan.

Tôi chân thành cảm ơn!

Xác nhận của UBND phường Yên HòaNgười làm đơn

 

 

Trần Văn Trường

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com