Hợp đồng giữ lại tiền bảo hành

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Hợp đồng giữ lại tiền bảo hành


Bảo hành là một trong những nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ (trong quan hệ mua bán hàng hoá chính là bên bán hàng hay bên cung ứng dịch vụ). Bảo hành có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm phòng tránh tình trạng bán hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái hoặc thi công cẩu thả, gian dối. Trong các hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc hợp đồng xây dựng theo thỏa thuận của hai bên, bên mua hàng thường được quyền giữ lại một phần tiền mua hàng, trị giá từ 3 – 5% giá trị hợp đồng và khoản tiền này chỉ được thanh toán cho bên bán hàng sau khi đã hết thời hạn bảo hành. Nội dung này được ghi nhận dưới hình thức một điều khoản trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng. Dưới đây, chúng tôi xin tư vấn về thỏa thuận giữ lại tiền bảo hành trong phụ lục hợp đồng xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-o0o———

 …………, ngày … tháng… năm 2019

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG GIỮ LẠI TIỀN BẢO HÀNH

Số……………../PLHĐ

– Căn cứ quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ – CP quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng;

– Căn cứ theo HĐKT số …………. đã ký ngày…, tháng…, năm…

– Căn cứ nhu cầu thực tế của hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2019 tại ………………………………., chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ XÂY DỰNG (Bên A):

Công ty …………………………………………………………………………………………………..

Đại diện: …………………………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: +84……………………….  Fax: +84…………………………………………………

Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………..

Số tài khoản:…………………… Mở tại Ngân hàng …………………………………………..

Chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………..

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):

CÔNG TY…………………………………………………………………………………..

Đại diện: ………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: +84……………………….  Fax: +84…………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: ………………………… Mở tại Ngân hàng: …………………………………..

Chi nhánh: …………………………………………………………………………………………….

1. Nội dung thỏa thuận

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ……. về giữ lại tiền bảo hành trong hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

2. Điều khoản chung :

2.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

2.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành …….. bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ  … bản.

2.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………….. số………………và có giá trị kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ                                                       Chức vụ

(Ký và ghi rõ họ tên)                               (Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com