Hợp đồng thuê phòng thí nghiệm

Mẫu Hợp đồng thuê phòng thí nghiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

———–0o0———-

….,ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG THÍ NGHIỆM

( Số:………/HĐTPTN -……….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ………………………;

Căn cứ nhu cầu và khả năng thực tế của các bên.

Hôm nay ngày…/…/…. Chúng tôi gồm các bên sau:

Bên thuê ( Bên A):

Tên lớp : 12A2

Trường: THPT A

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Đại diện ủy quyền:

Học sinh:………………. ……                                    Ngày sinh:…/…../…..……

Chức vụ: Lớp trưởng.

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………..

Bên thực hiện cho thuê ( Bên B)

Họ và tên:…………………………………………………………………………

Chức danh: Cán bộ phụ trách phòng ban.

Trường: THPT A

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………….. Ngày cấp:…/…/………Nơi cấp:………

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Số điện thoại liên hệ:

Sau khi bàn bạc và thống nhất chúng tôi cùng thỏa thuận ký kết bản hợp đồng thuê phòng thí nghiệm với các nội dung và điều khoản sau:

Điều 1: Đối tượng của hợp đồng

Bên A có nhu cầu thuê phòng thí nghiệm để phục vụ việc học. Bên B đồng ý cho bên A thuê phòng thí nghiệm số 02 của trường THPT A.

Diện tích phòng:……………………………….m2

Trang thiết bị thí nghiệm cho thuê gồm:

Tên dụng cụSố lượngKích thước….
    
    
    
    

Điều 2: Thời gian thực hiện hợp đồng

Vào …h, ngày…. tháng…năm…..Bên B tiến hành việc giao phòng thí nghiệm cho bên A đến hết ngày…/…/… Bên A phải bàn giao lại chìa khóa phòng cho bên B.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

3.1 Quyền các bên
Bên ABên B
·        Bên A được được nhận phòng đúng thời gian đã thỏa thuận.·        Bên B có quyền chỉ cung cấp các thiết bị trong phạm vi mà bên A đã yêu cầu.
·        Bên A được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị để phục vụ việc thí nghiệm của lớp. Đảm bảo chất lượng cũng như độ an toàn khi sử dụng các thiết bị trong phòng thí nghiệm·        Bên B có quyền nhắc nhở và yêu cầu bên A khi thấy bên A vi phạm nội quy của phòng.
·        Bên A có quyền được yêu cầu thay đổi các vật dụng không sử dụng được.·        Bên B có quyền xử lý theo nội quy của phòng sau  nhiều lần nhắc nhở mà bên A vẫn cố tình thực hiện.
·        ………..·        ………………

 3.2 Nghĩa vụ các bên

Bên ABên B
·        Bên A chỉ được sử dụng các thiết bị thí nghiệm để phục vụ quá trình thí nghiệm như đã nêu ở phần đối tượng hợp đồng.·        Bên B có nghĩa vụ giao phòng theo đúng thời gian đã thỏa thuận.
·        Bên A phải tuân thủ mọi nội quy của phòng thí nghiệm.·        Bên có nghĩa vụ đảm bảo chất lượng sử dụng cũng như độ an toàn của các thiết bị mà bên A cần trong quá trình thực hiện thí nghiệm.
·        Bên A có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ mọi chi phí ngay sau khi ký kết hợp đồng.·        Bên B phải thay đổi  kịp thời các công cụ hỗ trợ trong phòng thí nghiệm khi bên A báo có hỏng hóc không sử dụng được
·        Bên A có nghĩa vụ giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, các thiết bị phải để đúng vi trí như ban đầu sau kết thúc buổi thí nghiệm và trả phòng. 
·        ……….·        ……………

 Điều 4: Chi phí và phương thức thanh toán

Chi phí:

Mức chi phí bên A phải chi trả trong thời gian thuê phòng là : …../phòng.

Phương thức thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán mức chi phí như đã thỏa thuận bằng tiền mặt cho bên B ngay sau khi ký kết hợp đồng.

Điều 5: Phạt vi phạm

-Bên A có trách nhiệm nhận phòng và trả phòng đúng thời gian hai bên đã thỏa thuận để đảm bảo cho bên B có thể nắm  bắt được thời gian cũng như sắp xếp cho các lớp khác thuê phòng không bị trùng lịch. Trong trường hợp:

  • Nếu bên A không nhận phòng đúng thời gian sẽ phải báo cho bên B thay đổi thời gian sang hôm khác mà vẫn phải thanh toán chi phí như hai lần thuê phòng.
  • Nếu bên A không giao phòng đúng thời hạn thì bên sẽ phải chịu mức bồi thường theo quy định mức chi phí giao muộn là…./h.

-Trong quá trình thí nghiệm, nếu bên A không sử dụng được bất kỳ một thiết bị nào đã yêu cầu cho việc thí nghiệm thì bên A thông báo kịp thời cho bên B để thay đổi. Bên B có trách nhiệm cung cấp kịp thời đảm bảo chất lượng của quá trình thí nghiệm.

-Bên A hoặc bên B không được hủy hợp đồng mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu tự ý hủy hợp đồng thì một trong các bên sẽ phải chịu mức chi phí sau:

  • Bên A vẫn phải thanh toán số tiền đã thuê đồng thời phải chịu thêm mức bồi thường mà bên B đã không thể cho lớp khác thuê trong thời gian đó.
  • Bên B phải chịu mức chi phí như bên A phải bỏ ra để thuê đồng thời phải sắp xếp cho bên A được thuê phòng trong một thời gian hợp lý mà bên A yêu cầu mà không được thu tiền.

-Trong quá trình sử dụng phòng thí nghiệm, nếu bên A không tuân thủ nội quy của phòng, sử dụng các thiết bị không đúng như yêu cầu sẽ phải chịu mức phạt theo đúng quy định của nội quy. Ngoài ra nếu gây hỏng hóc các thiết bị của phòng thì sẽ phải bồi thường theo giá trị của các thiết bị đó.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp

Các bên phải tuân thủ thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Một trong các bên vi phạm sẽ bị phạt và bồi thường như điều 05 quy định về điều khoản phạt vi phạm.

Mọi tranh chấp phát sinh ban đầu sẽ được các bên thương lượng, hòa giải. Nếu hai bên không thể hòa giải được thì một trong các bên có quyền yêu cầu Bộ phận quản lý trường THPT A giải quyết. Bên nào có lỗi trong quá trình thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm và mức chi phí liên quan cũng như bồi thường thiệt hại mà bên còn lại phải gánh chịu.

Điều 7: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng sẽ chấm dứt vào ngày…./…./….. khi bên A và bên B đã thực hiện xong việc thuê và cho thuê phòng thí nghiệm.

Trong trường hợp, nếu một trong các bên muốn thay đổi thời gian chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước cho bên còn lại được biết trước… ngày khi các bên tiến hành giao, nhận phòng.

Điều 8: Hiệu lực của hợp đồng

-Hợp đồng sẽ phát sinh hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết hợp đồng cho thuê phòng thí nghiệm. Tức là ngày…/…/….

-Hợp đồng sẽ gồm 05 trang, được lập thành 2 bản mỗi bên sẽ giữ  một bản. Các bản hợp đồng sẽ có giá trị như nhau.

-Sau khi đã thỏa thuận, thống nhất các điều khoản của Hợp đồng thuê phòng thí nghiệm các bên sẽ tiến hành việc ký tên xác nhận dưới đây.

Đại diện bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com