Mẫu đơn kiến nghị giờ làm của công nhân

  1. Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu đơn kiến nghị giờ làm của công nhân

Mẫu đơn kiến nghị giờ làm của công nhân là văn bản được một hoặc nhiều cá nhân sử dụng để đề nghị người sử dụng lao động xem xét và tiến hành điều chỉnh giờ làm của công nhân (người lao động). Thực chất, đây là một tờ trình của người lao động với người sử dụng lao động, trong đó đưa ra đề nghị về việc thay đổi giờ làm của công nhân.


Ban/Phòng

…………………..

———-

Số: ……/TTr-………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

………., ngày…. tháng….. năm……..

ĐƠN KIẾN NGHỊ GIỜ LÀM CỦA CÔNG NHÂN

Về việc thay đổi giờ làm của công nhân

Kính gửi: – Công ty……………………..

(Địa chỉ:…………………………………….)

– Căn cứ Bộ luật lao động năm 2012;

– Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu của ………..

Tôi tên là:…………………….. Sinh năm:…………..

Chứng minh nhân dân:………………. Do CA…………. cấp ngày…./…./………

Chức vụ:…………………..

Làm việc tại:…………………………………

Theo:………………….. (ví dụ, hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, điều nhiệm,…)

Địa chỉ thường trú:………………………………..

Hiện đang cư trú tại:………………………………..

Số điện thoại liên hệ:………………..

Thay mặt những cá nhân sau:

1./Ông:…………………… SInh năm:………

Chứng minh nhân dân:………………. Do CA…………. cấp ngày…./…./………

Địa chỉ thường trú:………………………………..

Hiện đang cư trú tại:………………………………..

Chức vụ:………….

Làm việc tại:………………………….

2./Ông:…………………… SInh năm:………

Chứng minh nhân dân:………………. Do CA…………. cấp ngày…./…./………

Địa chỉ thường trú:………………………………..

Hiện đang cư trú tại:………………………………..

Chức vụ:………….

Làm việc tại:………………………….

3./… (Liệt kê những đối tượng cùng làm đơn, nếu có)

Tôi xin trình bày với Quý công ty sự việc sau:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

(Trình bày những sự việc dẫn tới việc bạn làm đơn này, lý do tại sao bạn lại có kiến nghị)

Phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu của…………….., tôi kính đề nghị Quý công ty xem xét đề nghị điều chỉnh giờ làm việc của công nhân tại…………… như sau:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

(Bạn trình bày những nội dung của đề nghị của mình, điều chỉnh như thế nào, thời gian ra sao,…)

Việc điều chỉnh này sẽ mang lại những lợi ích sau:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

(Bạn liệt kê những lợi ích mà công ty sẽ nhận được nếu chấp nhận phương án của bạn)

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật. Kính mong Quý công ty xem xét và chấp nhận đề nghị này của tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Lưu VT;

– Như trên.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ 500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com