Phụ lục hợp đồng bảo mật thông tin

Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

Mẫu Phụ lục hợp đồng bảo mật thông tin

CƠ QUAN/TỔ CHỨC                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……., ngày……tháng……năm……

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG BẢO MẬT THÔNG TIN

Số: ….

Căn cứ: – Hợp đồng ký kết số … đã ký ngày … tháng … năm … ;

– Nhu cầu thực tế của hai bên

Hôm nay, ngày……tháng……năm…… tại……………………..

Chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ (Bên A):…

Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………….. Fax:………………………………………..

Mã số thuế:……………………………………………………………….

Đại diện:………………………………………………………………….. Chức vụ:…………………………………

BÊN CHO THUÊ (Bên B):…

Đại diện:………………………………………………………………….. Sinh ngày:………………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………….. Cấp ngày………………………………..

Cấp tại:……………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………………………

Sau khi bàn bạc, thống nhất cả hai đã đi đến thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng bảo mật thông tin số …., đối với hợp đồng đã ký số … ngày……tháng……năm…… cụ thể như sau:

Điều 1. Bổ sung thêm thông tin vào Điều … của Hợp đồng:

– Nội dung trong Hợp đồng: “Các bên có nghĩa vụ bảo mật thông tin cho nhau”.

– Nội dung bổ sung: “Các bên có nghĩa vụ bảo mật thông tin cho nhau, nếu một bên vi phạm sẽ chịu.    VNĐ)

………………………………………………………………………………….

Điều 2. Các nội dung khác của Hợp đồng ký ngày……tháng……năm….. giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng cho thuê nhà số …. và có giá trị kể từ ngày ký.

Phụ lục này được lập thành … bản, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ … bản.

             BÊN A

 

(KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN)

BÊN B

 

(KÝ VÀ GHI RÕ HỌ TÊN)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com