Thông báo dọn vệ sinh

Thông báo dọn vệ sinh là văn bản được sử dụng thường xuyên trên thực tế, văn bản này do cá nhân/ tổ chức ban hành để thông báo cho cá nhân/tập thể/đơn vị thuộc nội bộ được biết về việc thực hiện việc dọn vệ sinh tại một địa chỉ/ khu vực nào đó , dưới đây là một văn bản cụ thể:

Mẫu Thông báo dọn vệ sinh

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO DỌN VỆ SINH

Về việc dọn vệ sinh

Căn cứ Kế hoạch số…./KH-…..của…………….. về việc……………………..

Căn cứ Quyết định số…/QĐ-….của………… về việc thực hiện dọn vệ sinh.

Kính gửi: -Các đơn vị trực thuộc

Thực hiện kế hoạch……. Nhằm xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp. ………………………….. ( Tên cơ quan/ tổ chức) thông báo dọn vệ sinh khu vực……….. chi tiết như sau:

  1. Nội dung công việc: ……………………………………………………………………..
  2. Thời gian dọn vệ sinh: ……………………………………………………………………

Đề nghị các đơn vị, cá nhân hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:-Như trên;

 

-Cổng TTĐT (để đưa tin);

-Lưu VT; VP; KT

TM. CƠ QUAN/ TỔ CHỨC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com