Thông báo nhận hồ sơ

Thông báo nhận hồ sơ là văn bản của cơ quan/tổ chức ban hành để thông báo cho cá nhân/ tổ chức hoạt động trong hoặc ngoài cơ quan/ tổ chức được biết về việc nhận hồ sơ để phục vụ một công việc/lợi ích nào đó, dưới đây là một văn bản cụ thể:

Mẫu Thông báo nhận hồ sơ

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

CÔNG TY TNHH……CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-…

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ

(V/v nhận hồ sơ ứng tuyển vị trí…………………)

Căn cứ Kế hoạch số…./KH-… về việc tuyển dụng vị trí……………..do Công ty TNHH……….. ban hành;

Căn cứ Thông báo số…./TB-… về thực hiện kế hoạch tuyển dụng vị trí………………………

Công ty thông báo bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…

Hồ sơ bắt buộc gồm có các tài liệu sau đây:

1…………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………….

……….

Thời hạn nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày…/…/… đến hết ngày…/…/…

Hình thức nộp: trực tiếp tại Công ty hoặc qua địa chỉ email:……………………………………..

Mọi thông tin thắc mắc, xin vui lòng liên hệ số điện thoại:………………….. hoặc email: ……………………….

Trân trọng!

Nơi nhận:
-Phòng HCNS(để biết và thực hiện);

 

-Cổng TTĐT (để đưa tin);

-Lưu VT; VP

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com