Thông báo phun thuốc muỗi

Thông báo phun thuốc muỗi là văn bản của cơ quan/ tổ chức ban hành trước khi thực hiện việc phun thuốc muỗi tại một địa điểm hoặc một khu vực nào đó, cụ thể như sau:

Mẫu Thông báo phun thuốc muỗi

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…/TB-UBND

….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO PHUN THUỐC MUỖI

Về việc phun thuốc muỗi

Kính gửi: – Các hộ gia đình trên địa bàn phường….

Hiện nay, theo số liệu thống kê đã có… người mắc bệnh sốt xuất huyết; … người mắc bệnh do vi rút Rika. Nguyên nhân chủ yếu do bị muỗi đốt. Nhận thấy đây là vấn đề nghiêm trọng cần phải phòng chống để đẩy lùi dịch bệnh năm…. Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân quận…. và Sở Y tế phối hợp với tổ chức phun thuốc diệt muỗi và côn trùng. Ủy ban nhân dân phường thông báo về việc phun thuốc diệt muỗi cụ thể như sau:

Lịch phun thuốc:

– ngày…/…/…. Từ số nhà….đến số nhà… phố….phường….

– ngày…/…/…. Từ số nhà….đến số nhà… phố….phường….

Yêu cầu các hộ dân cùng các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
-Tổ trưởng tổ dân phố…..;

 

-Cổng TTĐT (để đưa tin);

-Các đơn vị trên địa bàn(để phối hợp t/h);

-Lưu VT; VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com