Biên bản nghiệm thu chạy thử có tải

Biên bản nghiệm thu chạy thử có tải là văn bản của cá nhân/tổ chức soạn thảo sau khi thực hiện xong các công việc kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá các thiết bị chạy thử có tải,…; việc lập biên bản bản nghiệm thu nhằm ghi nhận lại toàn bộ tiến trình, công tác kiểm tra của cá nhân/tổ chức,cụ thể như sau:

Mẫu Biên bản nghiệm thu chạy thử có tải

Công ty Luật LVN – Luật sư Tư vấn trực tuyến – Gọi ngay 1900.0191


(PHỤ LỤC 6: Kèm theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5639:1991 về nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong – nguyên tắc cơ bản)

CÔNG TRÌNH …………..

 

……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

………, ngày …….. tháng ……… năm ……..

Biên bản số ….

Biên bản nghiệm thu chạy thử có tải

Hạng mục công trình: …………………..

Thuộc công trình ………………………..

Do Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm các thành phần sau đây tiến hành nghiệm thu:

– Chủ tich Hội đồng: Đại diện cho chủ đầu tư……………………………….

– Các thành viên: Đại diện Tổ chức nhận thầu…………………………

Đại diện Ban chuẩn bi sản xuất …………………..

Đại diện Tố chức thiết kế…………………………..

Đại diện nhà máy chế tạo thiết bị chủ yếu…..

– Đại diện của các cơ quan được nghiệm thu, các tài liệu hướng dẫn vận hành thiết bị và giám sát theo dõi quá trình chạy thử có tải thiết bị, có nhận xét như sau:

  1. Nhận xét về kỹ thuật
  2. Khối lượng đã thực hiện ……

Kết luận: ………………………..,………….

Ý kiến đặc biệt của các thành viên hội đồng nghiệm thu cơ sở…………………………..

Các phụ lục kèm theo:

……………………………………..

Chữ ký của:

– Chủ tich Hội đồng nghiệm thu cơ sở: …..

– Các thành viên: …………………………..

– Các cơ quan được mời:…………………..

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com