Cam kết thu nhập

Mẫu Cam kết thu nhập


CHI CỤC THUẾ QUẬN … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… , ngày … tháng … năm …

CAM KẾT THU NHẬP

Kính gửi: Cơ quan quản lý thuế  …………………

  1. Tôi tên là:………………………………………………. Sinh ngày:……………………………………….
  2. Mã số thuế:…………………………………………………….
  3. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:..

Nơi cấp:…………………………………………………………. cấp ngày……tháng…..năm……

  1. Địa chỉ thường trú:…………………………………………
  2. Địa chỉ hiện tại:……………………………………………..
  3. Số điện thoại:…………………………………………………

Tôi cam kết rằng, trong năm … tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại … nhưng ước tính tổng thu nhập không quá … triệu đồng … nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

(Ước tính cụ thể: …. triệu/tháng x … tháng = ….)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai.

Tôi xin chân thành cảm ơn./.    

… , ngày … tháng … năm …

CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

DỊCH VỤ SOẠN THẢO ĐƠN, HỢP ĐỒNG, CÔNG VĂN CHỈ  500 NGÀN ĐỒNG -> GỌI NGAY 1900.0191

 

Tham khảo thêm:

SOẠN HỢP ĐỒNG, ĐƠN, VĂN BẢN THEO YÊU CẦU CHỈ 500.000đ

--- Gọi ngay 1900.0191 ---

(Tư vấn Miễn phí - Hỗ trợ 24/7)

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Gmail: luatlvn@gmail.com